Co Jest Grane 24

Najlepszy projekt kulturalny 2017 magazynu CoJestGrane24

Nagroda specjalna 2017
  • Adam Orlewicz z zespołem: Ewelina Jezierska, Jakub Oleksiński, Anna Idzikowska, Ewa Mazur, Łukasz Kamieniak, Hubert Karasiewicz, Jan Michałowski (nowy motyw. Adam Orlewicz) „Krew. Łączy i dzieli - projekt ekspozycji w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie”

Adam Orlewicz z zespołem