Ilustracja 2017

Ilustracja książkowa

Nagroda główna 2017
Wyróżnienie 2017
Nominacje 2017
Karol Banach „Wielcy Odkrywcy”

Ilustracja prasowa

Nagroda główna 2017
Wyróżnienie 2017
Nominacje 2017
Beata Śliwińska „Barrakuz” „Futbol Przyszłości”

Ilustracja reklamowa i produktowa

Nagroda główna 2017
Nominacje 2017
Rafał Nagiecki, Bartosz Morawski, Kamil Bugno „GASPOL”
Alek „Lis Kula" Morawski „Mercedes-Benz Spacetruck”

Ilustracja informacyjna, techniczna i naukowa

  • brak nagród

Ilustracja do gier, animacji i filmów

Nominacje 2017
Nagrody 2017
  • brak nagród