Kroje pism 2018

Akcydensowy krój pisma

Nagroda 2018
Wyróżnienia 2018
  • brak

Nominacje 2018
  • Agnieszka Ewa OlszewskaTypek

  • Fontarte Miljon FA

  • Maciej Połczyński (Laïc: Type Foundry) Maruder

Maciej Połczyński (Laïc: Type Foundry) Maruder

Tekstowy krój pisma

Nagroda 2018
Wyróżnienie 2018
  • brak

Nominacja 2018

Kaligrafia i liternictwo

Nagroda 2018
Wyróżnienia 2018
Nominacje 2018