Wydawnictwo 2018

Album i katalog

Nagrody 2018
Wyróżnienia 2018
Nominacje 2018

Książka dziecięca i młodzieżowa

Nagroda 2018
Wyróżnienia 2018
Nominacje 2018

Książka edukacyjna, podręczniki do nauki, wydawnictwo techniczne, słownik

Nagroda 2018
Wyróżnienie 2018
Nominacje 2018

Kalendarz

Nagroda 2018
Wyróżnienia 2018
Nominacje 2018

Broszura, program wydarzeń, raport, publikacja okolicznościowa, ulotka informacyjna, druk promocyjny

Nagrody 2018
Wyróżnienie 2018
Nominacje 2018