Eksperyment 2019

Projektowanie eksperymentalne 

Nagroda główna 2019
Wyróżnienie 2019
Nominacja 2019
Noviki „The Internets”, „The Node.mp4”, „Post Studio”