Studenckie 2019

Projekt dyplomowy

Nagroda glówna 2019
Wyróżnienia 2019
Nominacje 2019
Roxana Goncerzewicz „Projekt podręcznika do nauki języka migowego”

Projekt studencki

Nagrody główna 2019
Wyróżnienia 2019
Nominacje 2019
Agata Wawer „opracowanie graficzne książki”
Linda Lach, Karol Tomoki Yamazaki, Aneta Zdziech, Zuzanna Zakrzewska, Kamila Staniszewska, Marek Knap „SOCIETY4ODDS ZINE”