Polish Graphic Design
Awards
Back

Jury

Specjaliści

Zgłoszone projekty są oceniane przez niezależne jury złożone z wybitnych projektantek, autorytetów projektowania oraz laureatek poprzednich edycji konkursu. Każda dziedzina projektowania jest oceniana przez specjalistów się z niej wywodzących.

Metoda

W sekcji głównej jury najpierw nominuje najciekawsze realizacje, a następnie wyłania zwycięzców w poszczególnych podkategoriach. W sekcji nagród specjalnych jury złożone z przewodniczących poszczególnych jury najpierw nominuje kandydatów, a następnie wybierze najlepszy zespół, projektantów i realizacje minionego roku.

W konkursie nie uczestniczą członkowie jury, ich rodziny oraz podmioty prawne z nimi związane.

Skład poszczególnych komisji jurorskich

Wydawnictwa

Agata Dudek