Polish Graphic Design
Awards
Back

Kategorie

Dziedziny

Konkurs obejmuje wszystkie istniejące dziedziny komunikacji wizualnej. Projekty realizowane dla różnorodnych mediów przy użyciu rozmaitych metod i narzędzi. Główne kategorie podzielono i uszczegółowiono tak, by w skutecznych sposób selekcjonować i obiektywnie oceniać zgłoszone projekty.

W przypadku jakichkolwiek problemów z wyborem kategorii prosimy o e-mail: info@polishgraphicdesign.com

Organizatorzy i jury zastrzegają sobie prawo do przenoszenia zgłoszeń konkursowych do innej kategorii, gdy uznają, że zostały one niewłaściwie przyporządkowany.

Kategoria A

Identyfikacja wizualna

A1
Projekt logo lub symbolu graficznego
A2
Identyfikacja wizualna uproszczona
A3
Identyfikacja wizualna rozszerzona
A4
Rebranding
Kategoria B

Plakat

B1
Plakat autorski
B2
Plakat użytkowy
B3
Plakat animowany
Kategoria C

Ilustracja

C1
Ilustracja prasowa
C2
Ilustracja książkowa
C3
Ilustracja reklamowa i produktowa
C4
Ilustracja informacyjna, techniczna lub naukowa
C5
Ilustracja do gier, animacji lub filmów
C6
Ilustracja autorska
Kategoria D

Kroje pism

D1
Akcydensowy krój pisma
D2
Tekstowy krój pisma
D3
Kaligrafia i liternictwo
Kategoria E

Wydawnictwo

E1
Beletrystyka, publicystyka lub reportaż
E2
Album i katalog
E3
Książka dziecięca i młodzieżowa
E4
Raport, książka edukacyjna, wydawnictwo techniczne, słownik
E5
Wydawnictwo muzyczne lub filmowe
E6
Druki drobne, czyli broszura, program wydarzeń, publikacja okolicznościowa, ulotka informacyjna, druk promocyjny
E7
Kalendarz
Kategoria F

Prasa

F1
Magazyn
F2
Gazeta
Kategoria G

Infografika

G1
Infografika
Kategoria H

Wayfinding

H1
Wayfinding
H2
Szyld, witryna, tablica lub plansza
H3
Wystawa
Kategoria I

Opakowania

I1
Okolicznościowe opakowanie
I2
Seryjne opakowanie
Kategoria J

Digital media

J1
App
J2
Web
J3
Game
Kategoria K

Motion graphics

K1
Short film
K2
Long film
K3
Mapping i projecting
K4
Animacja interaktywna
Kategoria L

Eksperyment

L1
Eksperyment
Kategoria M

Projekty studencki

M1
Projekt dyplomowy
M2
Projekt studencki
Kategorie specjalne

Projektantka / Projektant

Zespół

Projekt

Nagroda Arctic Paper