Polish Graphic Design
Awards
Back

Konkurs

Cel

Celem PGDAwards jest gromadzenie, ocenianie oraz prezentowanie najlepszych i najciekawszych polskich projektów wizualnych z każdego roku. Nagrody i wyróżnienia mają wspierać i promować działalność polskich designerów w kraju i na świecie.

Idea

Ideą konkursu jest prezentowanie wszystkich istniejących dziedzin designu wizualnego w Polsce. Dlatego lista kategorii i podkategorii konkursowych jest szeroka, rozbudowana i szczegółowa. PGDAwards to jedyny przegląd w Polsce, który w tak kompleksowy i całościowy sposób oceniania i prezentuje polskie projektowanie wizualne.

Kategorie

Kategorie główne:

 • identyfikacja wizualna
 • plakat
 • kroje pism
 • ilustracja
 • wydawnictwa
 • prasa
 • infografika
 • wayfinding
 • opakowania
 • motion graphics
 • digital media
 • eksperyment
 • projekty studenckie

Specjalne

Kategorie specjalne:

 • najlepsza projektantka lub najlepszy projektant
 • najlepsze studio, zespół lub agencja
 • najważniejszy projekt

Uczestnicy

Konkursu jest kierowany do profesjonalistów. Samodzielnych twórców, freelancerów, nieformalnych grup, zespołów projektowych, studiów designerskich, agencji reklamowych, a także zleceniodawców – firm i instytucji, dla których projekty zostały zrealizowane. W przeglądzie mogą uczestniczyć także studenci i absolwenci szkół projektowych.

Zgłoszenia

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace, które zostały zrealizowane, wdrożone lub upublicznione. Projekty powinny być wykonane, zakończone lub upowszechnione pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2021 roku w Polsce, lub na świecie. Realizacje dla polskich lub zagranicznych klientów. Konkurs dopuszcza zgłoszenie prac studenckich.

Szczegółowy opis kategorii na podstronie Kategorie oraz w Regulaminie.

Jury

Niezależne jury złożone z wybitnych projektantów i projektantek, specjalistów i specjalistek danych dziedzin oraz laureatów i laureatek.

W konkursie nie uczestniczą członkowie jury, ich rodziny oraz podmioty prawne z nimi związane.

Kryteria

Główne kryteria oceny:

 • estetyka
 • funkcjonalność
 • oryginalność
 • rozwiązanie problemu
 • techniczna jakość

Organizator

Organizator: Polish Graphic Design / Design-Crit

Kurator i koordynator: Rene Wawrzkiewicz

Regulamin