Polish Graphic Design
Awards
Back

Nagrody

Wstęp

W konkursie zostaną przyznane następujące nominacje, wyróżnienia i nagrody główne.

Organizatorzy i jury dopuszczają możliwość nieprzyznania nagród, wyróżnień lub nominacji w danej kategorii i podkategorii, jeśli poziom zgłoszonych prac okaże się niesatysfakcjonujący lub niewystarczający.

Główne

Kategorie główne:

Specjalne

Kategorie specjalne:

Promocyjne

Nagrody promocyjne:

Finansowe

Nagrody pieniężne:

2000 zł

Suma nagród:

26 000 zł

Zgodnie z §10 pkt 6 Regulaminu nagrody finansowe zostały niestety anulowane. Decyzja została podjęta w związku z niewystarczającą ilością zgłoszonych Projektów (znacznie poniżej 1200 jednostkowych zgłoszeń), która to ilość uniemożliwia wypłatę finansowych nagród bez szkód dla całego projektu Konkursu. Pozostałe nagrody zostają bez zmian. Więcej informacji w Regulaminie. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt: info@polishgraphicdesign.com

Nagrody w kategoriach głównych:

 • identyfikacja wizualna
 • plakat
 • kroje pism
 • ilustracja
 • wydawnictwo
 • prasa
 • infografika
 • wayfinding
 • opakowanie
 • motion graphics
 • digital media
 • eksperyment
 • projekty studenckie

Rzeczy

Nagrody rzeczowe:

ZNAK
02.07.2022
Sprawdź