Polish Graphic Design
Awards
Back

Nagrody

Wstęp

W każdej podkategorii zostaną przyznane nominacje, wyróżnienia i nagrody główne.

Organizatorzy i jury dopuszczają możliwość nieprzyznania nagród, wyróżnień lub nominacji w danej kategorii i podkategorii, jeśli poziom zgłoszonych prac okaże się niesatysfakcjonujący lub niewystarczający.

Główne

Kategorie główne:

 • nominacje w każdej podkategorii
 • wyróżnienia w każdej podkategorii
 • nagrody główne w każdej podkategorii

Specjalne

Kategorie specjalne:

 • nominacje w każdej kategorii
 • nagrody w każdej kategorii
 • nagrody partnerskie

Rzeczy

Nagrody rzeczowe:

Promocja

Nagrody promocyjne:

 • prezentacje na wystawie w trakcie piątej edycji konkursu
 • prezentacje w publikacji w trakcie piątej edycji konkursu
 • filmowe wywiady na Youtube, Vimeo, UscreenFacebook
 • kampanie reklamowe na Facebook, Instagram, TwitterLinkedin
 • informacje do środowisk przedsiębiorców
 • informacje do środowisk przedsiębiorców
 • informacje do mediów
 • wykłady na konferencjach PGDTalks
 • wykłady za granicą w ramach projektu PGDNOW
Wyniki
PGDAwards
26.06.2021