Top
Polish Graphic Design
Online
Back
Polish Graphic Design Awards

Wstęp

Projektowanie

Projektowanie

Projektowanie wizualne to integralna część rzeczywistości. Design wizualny to medium, przekazujące informacje, emocje i wartości. Bez logotypów, identyfikacji wizualnych, plakatów, opakowań, książek, gazet, stron internetowych czy aplikacji mobilnych trudno sobie wyobrazić rzeczywistość. Współczesny świat to wszechobecne obrazy i grafiki. Design wizualny ma ogromną moc sprawczą i znaczenie w naszym życiu.

Projektowanie w Polsce

Polska

Ostatnie dekady to czas przełomu. Nowoczesna edukacja, utalentowani twórcy, rozwój studiów, ważne realizacje i nowe kierunki rozwoju designu. Jednocześnie w powszechnej świadomości wiedza o projektowaniu, właściwie nie istnieje. Powodem tego jest brak dobrych źródeł informacji i obiektywnych kryteriów oceny projektowania wizualnego.

Konkurs

Konkurs

PGDAwards wychodzi naprzeciw tym potrzebą. Konkurs to źródło informacji, narzędzie edukacji oraz platforma promującą polski design wizualny. Zapraszamy do czwartej edycji konkursu, która pokaże, co ważnego wydarzyło się w polskim designie w 2020 roku.

Polish Graphic Design Awards

Konkurs

Idea

Wstęp

Celem PGDAwards jest gromadzenie, ocenianie oraz prezentowanie najlepszych i najciekawszych polskich projektów wizualnych z każdego roku. Nagrody i wyróżnienia mają wspierać i promować działalność polskich designerów w kraju i na świecie.

Kategorie

Idea

Ideą konkursu jest prezentowanie wszystkich istniejących dziedzin designu wizualnego w Polsce. Dlatego lista kategorii i podkategorii konkursowych jest szeroka, rozbudowana i szczegółowa. PGDAwards to jedyny przegląd w Polsce, który w tak kompleksowy i całościowy sposób oceniania i prezentuje polskie projektowanie wizualne.

Kategorie

Kategorie główne:

 • identyfikacja wizualna
 • plakat
 • kroje pism
 • ilustracja
 • wydawnictwa
 • prasa
 • infografika
 • wayfinding
 • opakowania
 • motion graphics
 • digital media
 • eksperyment
 • projekty studenckie

Specjalne

Kategorie specjalne:

 • najlepsza projektantka lub najlepszy projektant
 • najlepsze studio, zespół lub agencja
 • najważniejszy projekt
Kategorie

Uczestnicy

Konkursu jest kierowany do profesjonalistów. Samodzielnych twórców, freelancerów, nieformalnych grup, zespołów projektowych, studiów designerskich, agencji reklamowych, a także zleceniodawców – firm i instytucji, dla których projekty zostały zrealizowane. W przeglądzie mogą uczestniczyć także studenci i absolwenci szkół projektowych.

Zgłoszenia

Zgłoszenia

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace, które zostały zrealizowane, wdrożone lub upublicznione. Projekty powinny być wykonane, zakończone lub upowszechnione pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku w Polsce, lub na świecie. Realizacje zrealizowane dla polskich lub zagranicznych klientów. Konkurs dopuszcza zgłoszenia prac studenckich.

Szczegółowy opis kategorii na podstronie Kategorie oraz w regulaminie.

Jury

Jury

Niezależne jury złożone z wybitnych projektantów, specjalistów danych dziedzin oraz laureatów konkursu.

W konkursie nie uczestniczą członkowie jury, ich rodziny oraz podmioty prawne z nimi związane.

Kryteria

Kryteria

Główne kryteria oceny:

 • estetyka
 • funkcjonalność
 • oryginalność
 • rozwiązanie problemu
 • techniczna jakość
Organizator

Organizator

Organizator: Polish Graphic Design / Design-Crit

Kurator i koordynator: Rene Wawrzkiewicz

Regulamin

Regulamin

Regulamin
Polish Graphic Design Awards

Jury

Wstęp

Wstęp

Zgłoszone projekty są oceniane przez niezależne jury złożone z wybitnych projektantek, autorytetów projektowania oraz laureatek poprzednich edycji konkursu. Każda dziedzina projektowania jest oceniana przez specjalistów się z niej wywodzących.

Wstęp

Metoda

W sekcji głównej jury najpierw nominuje najciekawsze realizacje, a następnie wyłania zwycięzców w poszczególnych podkategoriach. W sekcji nagród specjalnych jury złożone z przewodniczących poszczególnych jury najpierw nominuje kandydatów, a następnie wybierze najlepszy zespół, projektantów i realizacje minionego roku.

W konkursie nie uczestniczą członkowie jury, ich rodziny oraz podmioty prawne z nimi związane.

Wstęp

Komisje

Tutaj tekst jeszcze

Kategoria D

Kroje pism

Beata Kurek

Ilustratorka i projektantka graficzna. Razem z Małgorzatą Nowak-Żurek prowadzi studio graficzne Acapulco, które specjalizuje się w ilustracji, projektach wydawniczych, plakatach, opakowaniach i tekstyliach.

Acapulco

Kategoria D

Kroje pism

Beata Kurek

Ilustratorka i projektantka graficzna. Razem z Małgorzatą Nowak-Żurek prowadzi studio graficzne Acapulco, które specjalizuje się w ilustracji, projektach wydawniczych, plakatach, opakowaniach i tekstyliach. Laureatką konkursów i autorką wielu wystaw w kraju i za granicą m.in.: NAMI Illustration, PTWK Najpiękniejsze Książki Roku, Roku Polskiej Sekcji IBBY. Wybrane Projekty: Archistoria (wydawnictwo Druganoga), Nolens Volens (wydawnictwo Muchomor)

Kategoria D

Kroje pism

Beata Kurek

Ilustratorka i projektantka graficzna. Razem z Małgorzatą Nowak-Żurek prowadzi studio graficzne Acapulco, które specjalizuje się w ilustracji, projektach wydawniczych, plakatach, opakowaniach i tekstyliach. Laureatką konkursów i autorką wielu wystaw w kraju i za granicą m.in.: NAMI Illustration, PTWK Najpiękniejsze Książki Roku, Roku Polskiej Sekcji IBBY. Wybrane Projekty: Archistoria (wydawnictwo Druganoga), Nolens Volens (wydawnictwo Muchomor)

Palace of Culture and Science and Museum of Modern Art. Warsaw, Poland

Polish Graphic Design Awards

Kategorie

Wstęp

Wstęp

Konkurs obejmuje wszystkie istniejące dziedziny komunikacji wizualnej. Projekty realizowane dla różnorodnych mediów przy użyciu rozmaitych metod i narzędzi. Główne kategorie podzielono i uszczegółowiono tak, by w skutecznych sposób selekcjonować i obiektywnie oceniać zgłoszone projekty.

W przypadku jakichkolwiek problemów z wyborem kategorii i podkategorii prosimy o e-mail: info@polishgraphicdesign.com

Organizatorzy i jury zastrzegają sobie prawo do przenoszenia zgłoszeń konkursowych do innej kategorii, gdy uznają, że zostały one niewłaściwie przyporządkowany.

Kategoria A

Identyfikacja wizualna

A1
Projekt logo lub symbolu graficznego

Zrealizowany i upubliczniony znak stworzony dla osoby, firmy, instytucji, wydarzenia lub kampanii.

Zgłoszenie powinno zawierać opis i prezentację koncepcji projektu. Projekt może być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

A2
Identyfikacja wizualna uproszczona

Spójny system identyfikacji wizualnej składający się z minimum 5 elementów (np. logo, wizytówka, broszura, plakat i strona internetowa). Projekt stworzony dla osoby, firmy, instytucji, wydarzenia lub kampanii.

Zgłoszenie powinno zawierać opis i prezentację koncepcji projektu. Projekt może być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

A3
Identyfikacja wizualna rozszerzona

Kompleksowy system identyfikacji wizualnej zróżnicowany, jeśli chodzi o wykorzystane materiały, formę i media (np. druk, realizacje cyfrowe, przestrzeń publiczna i produkt). Projekt stworzony dla osoby, firmy, instytucji, wydarzenia lub kampanii.

System identyfikacji powinien zawierać minimum 20 elementów składowych. Zgłoszenie powinno zawierać opis i prezentację koncepcji projektu. Projekt może być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

A4
Rebranding

Rozwinięcie lub korekta istniejącego systemu identyfikacji wizualnej zrealizowana w zeszłym roku. Projekt powinien rozwiązywać określony problem marketingowy, projektowy lub techniczny.

Zgłoszenie powinno prezentować proces przemiany całego systemu identyfikacji wizualnej lub korektę samego znaku. Projekt może być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

Kategoria B

Plakat

B1
Plakat autorski

Projekt artystyczny, autopromocyjny lub kolekcjonerski o tematyce kulturalnej, politycznej lub społecznej. Realizacja artystyczna nieprzeznaczona dla określonego klienta, przeciwnie – stworzona dla celów własnych lub na rzecz dobra publicznego. Projekt funkcjonujący w ograniczonym nakładzie drukarskim lub tylko w formie elektronicznej. Plakat zrealizowany, prezentowany lub upubliczniony w zeszłym roku.

Zgłoszenie powinno zawierać opis lub prezentację koncepcji projektu. Projekt może być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

B2
Plakat użytkowy

Projekt zrealizowany na zamówienie klienta, pełniący określoną funkcję informacyjną i użytkową. Plakat wydrukowany w określonym nakładzie i prezentowany w przestrzeni publicznej w zeszłym roku.

Zgłoszenie powinno zawierać opis lub prezentację koncepcji projektu. Projekt może być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

B3
Plakat animowany

Projekt plakatu ruchomego, zawierający zaanimowane elementy lub dynamiczną kompozycję, trwający od kilku do kilkudziesięciu sekund. Plakat zrealizowany, prezentowany i upubliczniony w internecie lub na nośnikach elektronicznych w zeszłym roku.

Projekt plakatu ruchomego, zawierający zaanimowane elementy lub dynamiczną kompozycję, trwający od kilku do kilkudziesięciu sekund. Plakat zrealizowany, prezentowany i upubliczniony w internecie lub na nośnikach elektronicznych w zeszłym roku.

Kategoria C

Ilustracja

C1
Ilustracja prasowa

Pojedyncza ilustracja lub seria grafik będących częścią wydawnictwa prasowego (okładka, grafika ilustrująca treść artykułu, rysunki uzupełniające projekt pisma itp.). Ilustracja zrealizowana i opublikowana w magazynie, gazecie lub ich internetowych edycjach w zeszłym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis koncepcji ilustracji, projekt graficzny okładki lub layoutu pisma z wykorzystaną ilustracją. Projekt powinien być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

C2
Ilustracja książkowa

Pojedyncza ilustracja lub seria grafik będących częścią publikacji książkowej, lub albumowej (okładka, grafika ilustrująca treść książki, rysunki uzupełniające projekt albumu itp.). Ilustracja zrealizowana i opublikowana w książce, albumie lub innym typie wydawnictwa w zeszłym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis koncepcji ilustracji oraz projekt graficzny książki z wykorzystaną ilustracją. Projekt powinien być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

C3
Ilustracja reklamowa i produktowa

Pojedyncza ilustracja lub seria grafik zrealizowanych w celach reklamowych, sprzedażowych lub produktowych. Ilustracja lub grafika użyta w kampanii reklamowej, drukach informacyjnych i opakowaniach. Także projekty zrealizowane na produktach i innych materiałach w zeszłym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis koncepcji ilustracji oraz projekt graficzny druków lub opakowań z wykorzystana ilustracją. Projekt powinien być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

C4
Ilustracja informacyjna, techniczna lub naukowa

Pojedyncza ilustracja lub seria grafik o funkcji informacyjnej i instruktażowej. Ilustracja wykorzystana w publikacjach i wydawnictwach edukacyjnych, naukowych lub urzędowych w zeszłym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis koncepcji ilustracji oraz projekt graficzny wydawnictwa z wykorzystaną ilustracją. Projekt powinien być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

C5
Ilustracja do gier, animacji lub filmów

Pojedyncza ilustracja lub seria grafik użyta w mediach związanych z grami, filmem czy telewizją.

Zgłoszenie może zawierać opis koncepcji ilustracji oraz pliki prezentujące realizacje z wykorzystaną ilustracją. Projekt powinien być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

Kategoria D

Kroje pism

D1
Akcydensowy krój pisma

Oryginalny krój pisma albo rodzina krojów, w postaci fontów cyfrowych. Przeznaczony do składu przede wszystkim krótkich tekstów i nagłówków lub wykonywania pojedynczych napisów. Projekt udostępniony do użycia lub wprowadzony do sprzedaży w zeszłym roku.

Zgłoszenie powinno zawierać opis koncepcji i prezentację kroju. Projekt może być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

D2
Tekstowy krój pisma

Oryginalny krój pisma albo rodzina krojów, w postaci fontów cyfrowych. Przynajmniej część odmian przeznaczona do składu dłuższych tekstów w jakimś języku. Projekt udostępniony do użycia lub wprowadzony do sprzedaży w zeszłym roku.

Zgłoszenie powinno zawierać opis koncepcji i prezentację kroju. Projekt może być zgłoszony jako jeden plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

D3
Kaligrafia i liternictwo

Gotowe napisy i kompozycje liternicze (kaligrafia, lettering) lub ich serie, wykonane dowolną techniką, a także elementy i moduły do wykonywania napisów przy pomocy nietypowych technik. Projekt wykonany w celach artystycznych, komercyjnych lub użytkowych. Projekt zrealizowany, ukończony i upubliczniony w zeszłym roku.

Zgłoszenie powinno zawierać opis koncepcji projektu i jego prezentację. Projekt może być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

Kategoria E

Wydawnictwo

E1
Beletrystyka, publicystyka lub reportaż

Całościowy projekt pojedynczego wydawnictwa lub serii publikacji poświęconych szeroko rozumianej literaturze. Książka wydana i opublikowana w zeszłym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt powinien być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

E2
Album i katalog

Projekt publikacji artystycznej, fotograficznej lub historycznej. Album lub katalog wydany i opublikowany w zeszłym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt powinien być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

E3
Książka dziecięca i młodzieżowa

Projekt publikacji stworzonej z myślą o dzieciach lub młodzieży. Książka wydana i opublikowana w zeszłym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt powinien być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

E4
Raport, książka edukacyjna, wydawnictwo techniczne, słownik

Projekt publikacji mającej cele edukacyjne, naukowe, techniczne lub biznesowe. Książka wydana i opublikowana w zeszłym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt powinien być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

E5
Wydawnictwo muzyczne lub filmowe

Projekt opakowania płyty, filmami lub rozbudowane wydawnictwo związane z muzyką, filmem lub grami komputerowymi. Obiekt wydany i opublikowany w zeszłym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt powinien być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

E6
Druki drobne, czyli broszura, program wydarzeń, publikacja okolicznościowa, ulotka informacyjna, druk promocyjny

Pojedynczy projekt lub seria druków posiadających określone cele informacyjne, promocyjne i reklamowe. Druk zrealizowany i opublikowany w zeszłym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt powinien być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

E7
Kalendarz

Oryginalny projekt wydawnictwa kalendarzowego zrealizowany w zeszłym roku, do użytku na obecnym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt powinien być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

Kategoria F

Prasa

F1
Magazyn

Projekt magazynu zrealizowany i opublikowany w zeszłym roku. Zgłoszenie powinno zwierać minimum dwa numery magazynu opublikowane w zeszłym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt może być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

F2
Gazeta

Istniejący projekt gazety zrealizowany i opublikowany w zeszłym roku. Zgłoszenie powinno zawierać minimum dwa numery gazety opublikowane w zeszłym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt może być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

Kategoria G

Infografika

G1
Infografika

Infografika lub wizualizacja danych. Realizacja odnosząca się do określonego tematu, przekazująca informacje lub dostarczająca wiedzy. Projekt opublikowany w druku lub w mediach cyfrowych w zeszłym roku.

Zgłoszenie powinno zawierać opis koncepcji infografiki i projekt graficzny wydawnictwa z wykorzystaną infografiką. Projekt może być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

Kategoria H

Wayfinding

H1
Wayfinding

System komunikacji wizualnej – tzw. wayfinding – funkcjonujący w przestrzeni budynku lub w przestrzeni publicznej (np. na ulicach, w całym mieście lub na jego ograniczonym obszarze). Projekt zrealizowany i upubliczniony w zeszłym roku.

Zgłoszenie powinno zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt może być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

H2
Szyld, witryna, tablica lub plansza

Zrealizowany projekt pojedynczego lub kilku obiektów informacyjnych, lub reklamowych umieszczonych w przestrzeni publicznej, na budynku lub na ulicy. Projekt zrealizowany i upubliczniony w zeszłym roku.

Zgłoszenie powinno zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt może być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

H3
Wystawa

Projekt komunikacji wizualnej ekspozycji poświęconej treściom kulturalnym, informacyjnym bądź komercyjnym. Projekt zrealizowany i upubliczniony w zeszłym roku.

Zgłoszenie powinno zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt może być zgłoszony jako jeden plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

Kategoria I

Opakowania

I1
Okolicznościowe opakowanie

Projekt graficzny specjalnego, okolicznościowego opakowania lub małej serii opakowań na pojedynczy produkt, lub zestaw produktów. Opakowania upublicznione lub wyprodukowane w zeszłym roku.

Zgłoszone opakowanie powinno być zrealizowane w liczbie minimum 10 sztuk. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację całościowej koncepcji realizacji, nie tylko części graficznej. Projekt powinien być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący bezpośrednio do zgłaszanego projektu, umieszczonego na stronie internetowej, portalu prezentującym portfolio czy w serwisie społecznościowym.

I2
Seryjne opakowanie

Zrealizowany projekt graficzny opakowania pojedynczego lub serii opakowań na pojedynczy produkt, lub zestaw produktów. Opakowania upublicznione lub wyprodukowane w zeszłym roku.

Zgłoszone opakowanie powinno być zrealizowane w liczbie minimum 500 sztuk. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację całościowej koncepcji realizacji, nie tylko części graficznej. Projekt powinien być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący bezpośrednio do zgłaszanego projektu, umieszczonego na stronie internetowej, portalu prezentującym portfolio czy w serwisie społecznościowym.

Kategoria J

Digital media

J1
Mobile

Aplikacja lub strona internetowa dedykowana urządzeniom przenośnym. Działający projekt zrealizowany lub opublikowany w zeszłym roku. Projekt o przeznaczeniu rozrywkowym, komercyjnym, informacyjnym, artystycznym lub autorskim.

Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt powinien być zgłoszony jako aktywny link prowadzący do strony internetowej lub aplikacji, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

J2
Desktop

Strona internetowa stworzona z myślą o komputerach stacjonarnych. Projekt zrealizowany lub opublikowany w zeszłym roku. Projekt o przeznaczeniu rozrywkowym, komercyjnym, informacyjnym, artystycznym lub autorskim.

Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt powinien być zgłoszony jako aktywny link prowadzący do strony internetowej z grą, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

J3
Game

Gra komputerowa na urządzenia stacjonarne lub mobilne. Gra wykorzystująca medium fotografii, ilustrację, typografię i inne elementy graficzne. Projekt o przeznaczeniu rozrywkowym, komercyjnym, informacyjnym, artystycznym lub autorskim. Gra zrealizowana i opublikowana w zeszłym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt powinien być zgłoszony jako aktywny link prowadzący do strony internetowej z grą, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

Kategoria K

Motion graphics

K1
Short film

Krótka forma animowana 2D / 3D lub realizacja w innej technice postprodukcji, trwająca od kilku do trzydziestu sekund. Zrealizowany i upubliczniony projekt wykorzystujący film, fotografię, ilustrację, typografię, muzykę, instalację, projektowanie przestrzenne, rozszerzoną rzeczywistość itp. Projekt o przeznaczeniu rozrywkowym, komercyjnym, informacyjnym, artystycznym lub autorskim, spełniający jednak określone cele komunikacyjne i użytkowe. Film zrealizowany i opublikowany w zeszłym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt powinien być zgłoszony jako aktywny link prowadzący do strony internetowej z filmem, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

K2
Long film

Długa forma animowana 2D / 3D  lub w innej technice postprodukcji, trwająca od trzydziestu sekund do kilku minut. Zrealizowany i upubliczniony projekt wykorzystujący film, fotografię, ilustrację, typografię, muzykę, instalację, projektowanie przestrzenne, rozszerzoną rzeczywistość itp. Projekt o przeznaczeniu rozrywkowym, komercyjnym, informacyjnym, artystycznym lub autorskim, spełniający jednak określone cele komunikacyjne i użytkowe. Film zrealizowany i opublikowany w zeszłym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt powinien być zgłoszony jako aktywny link prowadzący do strony internetowej z filmem, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

K3
Mapping i projecting

Zestaw form animowanych 2D / 3D  lub realizacja w innej technice postprodukcji, prezentowanych wewnątrz budynku lub w otwartej przestrzeni publicznej. Zrealizowany i upubliczniony projekt wykorzystujący film, fotografię, ilustrację, typografię, muzykę, instalację, projektowanie przestrzenne, rozszerzoną rzeczywistość itp. Projekt o przeznaczeniu rozrywkowym, komercyjnym, informacyjnym, artystycznym lub autorskim, spełniający jednak określone cele komunikacyjne i użytkowe. Projekt zrealizowany i opublikowany w zeszłym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt może być zgłoszony jako aktywny link prowadzący do strony internetowej z filmem, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

K4
Animacja interaktywna

Animacja 2D / 3D  lub realizacja w innej technice postprodukcji umożliwiająca interakcję z widzem. Aktywne filmy internetowe, animacje interaktywne, prezentacje ekspozycyjne itp. Zrealizowana i upubliczniona krótka animacja wykorzystująca film, fotografię, ilustrację, typografię, muzykę, instalację, projektowanie przestrzenne, rozszerzoną rzeczywistość itp. Projekt o przeznaczeniu rozrywkowym, komercyjnym, informacyjnym, artystycznym lub autorskim, spełniający jednak określone cele komunikacyjne i użytkowe. Projekt zrealizowany i opublikowany w zeszłym roku.

Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt może być zgłoszony jako aktywny link prowadzący do strony internetowej z filmem, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

Kategoria L

Eksperyment

L1
Eksperyment

Projekt eksperymentalny i artystyczny, radykalny w formie i treści, z użyciem niestandardowych narzędzi, nowych technologii lub mediów. Nowatorska realizacja związana z komunikacją wizualną zrealizowana w niekonwencjonalny sposób, za pomocą niestandardowych metod lub proponująca radykalne podejście do estetyki. Projekt wykraczający poza typowe definicje projektowania użytkowego, stawiający pytania o to, jak będzie wyglądać komunikacja wizualna w niedalekiej przyszłości. Grafika, animacja lub instalacja o przeznaczeniu informacyjnym, artystycznym, rozrywkowym, komercyjnym lub innym. Projekt zrealizowany i opublikowany w zeszłym roku.

Zgłoszenie powinno zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt może być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

Kategoria M

Projekty studencki

M1
Projekt dyplomowy

Wszelkiego rodzaju projekty graficzne związane z komunikacją wizualną: ilustracje i plakaty, książki i branding, projektowanie stron internetowych i animacje. Zgłoszona na konkurs realizacja powinna być projektem dyplomowym (magisterskim lub licencjackim) zrealizowanym i ukończonym w zeszłym roku na wyższej uczelni artystycznej, projektowej lub technicznej w Polsce, lub za granicą.

Zgłoszenie powinno zawierać prezentację koncepcji całej realizacji wraz z nazwą uczelni, nazwą specjalizacji oraz imieniem i nazwiskiem wykładowcy prowadzącego projekt. Projekt może być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

M2
Projekt studencki

Wszelkiego rodzaju projekty graficzne związane z komunikacją wizualną: ilustracje i plakaty, książki i branding, projektowanie stron internetowych i animacje. Zgłoszona na konkurs realizacja powinna być projektem zrealizowanym i ukończonym w zeszłym roku na wyższej uczelni artystycznej, projektowej lub technicznej w Polsce, lub za granicą.

Zgłoszenie powinno zawierać prezentację koncepcji całej realizacji wraz z nazwą uczelni, nazwą specjalizacji oraz imieniem i nazwiskiem wykładowcy prowadzącego projekt. Projekt może być zgłoszony jako pliki, prezentacja PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.

Kategorie specjalne

Projektantka / Projektant

Nagroda dla samodzielnej projektantki i/lub projektanta, którzy w istotny sposób zaznaczyli swoją obecność na scenie projektowej realizując ważne, przełomowe lub odkrywcze projekty w zeszłym roku.

Zespół

Nagroda dla grupy, studia lub agencji projektowej, która w istotny sposób zaznaczyła swoją obecność na scenie projektowej, realizując ważne, przełomowe lub odkrywcze projekty w zeszłym roku.

Projekt

Nagroda dla realizacji, która była najważniejszym, przełomowy i odkrywczy projektem w zeszłym roku.

Nagroda Arctic Paper

Nagroda partnerska dla najlepszej realizacji z zeszłego roku. Projekt wyróżniający się doskonałą techniką druku i ciekawym użyciem papieru.

Specjalne

Kategorie specjalne:

 • najlepsza projektantka lub najlepszy projektant
 • najlepsze studio, zespół lub agencja
 • najważniejszy projekt
Polish Graphic Design Awards

Nagrody

Wstęp

Wstęp

W każdej podkategorii zostaną przyznane nominacje, wyróżnienia i nagrody główne.

Organizatorzy i jury dopuszczają możliwość nieprzyznania nagród, wyróżnień lub nominacji w danej kategorii i podkategorii, jeśli poziom zgłoszonych prac okaże się niesatysfakcjonujący lub niewystarczający.

Główne

Kategorie główne:

 • nominacje w każdej podkategorii
 • wyróżnienie w każdej podkategorii
 • nagrody główne w każdej podkategorii

Specjalne

Kategorie specjalne:

 • nominacje w każdej kategorii
 • nagroda w każdej kategorii
 • nagrody partnerskie

Rzeczy

Nagrody rzeczowe:

Promocja

Nagrody promocyjne:

 • prezentacje na wystawie w trakcie piątej edycji konkursu
 • prezentacje w publikacji w trakcie piątej edycji konkursu
 • filmowy wywiad na Youtube, Vimeo, Uscreen i Facebook
 • kampania reklamowa na Facebook, Instagram, Twitter i Linkedin
 • informacja do środowisk przedsiębiorców
 • informacja do środowski przedsiębiorców
 • informacja do mediów
 • wykłady na konferencji PGDTalks
 • wykłady na festiwalach i konferencje za granicą
Polish Graphic Design Awards

Data i ceny

Ceny

Ceny

Cena jest zależna od terminu zgłoszenia i daty płatności.

45 zł

do 01.03.2021

95 zł

do 01.04.2021

145 zł

do 01.05.2021

Cena brutto jednego zgłoszenia.
Organizator mam prawo do wprowadzenia zniżek, rabatów i promocji w trakcie trwania konkursu.

Harmonogram

Daty

22.01.2020

start konkursu

01.01.2021

koniec zgłoszeń

czerwiec 2021

nominacje

czerwiec 2021

gala i wyniki

Rozstrzygnięcie czwartej edycji konkursu nastąpi w czerwcu 2021 roku.
Dokładną datę podamy wiosną 2021 roku.

Opłata

Opłaty

Karta płatnicza lub przelew bankowy po wypełnieniu formularza zgłoszenia.

W sprawie faktur pro forma przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o e-maila: info@polishgraphicdesign.com

07

Zgłoszenia

Ważność

Ważność

Projekty zakończone, wdrożone, opublikowane lub upublicznione od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

W przypadku wątpliwości prosimy o e-maila: info@polishgraphicdesign.com

Autorzy

Autorzy

Uczestnicy konkursu to obywatele i rezydenci Polski lub firmy zarejestrowane i działające w Polsce. Zgłoszone projekty to realizacje dla krajowych lub zagranicznych firmy, instytucji, organizacji lub uczelni.

Zgłoszenie

Działania

Kolejność działania:

 • wypełnienie formularz
 • załączenie pliku i/lub wpisanie linku
 • opłata organizacyjna
 • potwierdzenie i faktura e-mailem
Opłata

Płatność

Płatność po wypełnieniu formularzu za pomocą karty płatniczej. Faktura zostanie automatycznie przesłana po zakończeniu płatności. Jest możliwość opłaty tradycyjnym przelewem bankowy. Jest także możliwość faktury pro forma przed dokonaniem zgłoszenia.

W sprawie faktur prosimy o e-maila: info@polishgraphicdesign.com

Ilość

Ilość

Brak limitu na liczbę zgłoszeń. W każdej kategorii lub podkategorii można zgłosić dowolną liczbę realizacji. Ten sam projekt można zgłosić do kilku kategorii czy podkategorii.

Forma

Forma

Dwie formy zgłoszenia:

Link

Otwarty i działający link do stron internetowych z portfolio, do podstron na serwisach Behance, Dribbble, Tumblr, Youtube czy Vimeo oraz do galerii i postów na serwisach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Pinterest i inne.

Plik

Przesłanie pliku z grafiką lub rozbudowana prezentacja projektu w formacie PDF o maksymalnej wadze do 15 MB (suma wszystkich plików).

Dodatkowe merytoryczne i techniczne szczegóły w systemie zgłoszeń.

Forma

Edycja

Po opłaceniu udziały w konkursie można dowolnie zmieniać teksty, uzupełniać informacje, dodawać pliki oraz linki w zgłoszeniu do daty zamknięcia naboru.

Kontakt

Kontakt

We wszelkich sprawach związanych z konkursem prosimy kierować pytanie na e-mail info@polishgraphicdesign.com

Wyniki 2017

Curator of Exhibitions

Projekt logo lub symbolu graficznego

Wyróżnienia 2019
Parastudio i Dagmara Berska „Madi”Redkroft „Combo

Nominacje 2019
Blürbstudio „V1Rage
Parastudio i Dagmara Berska „Madi
Redkroft „Combo
Mateusz Witczak „Ptasie Mleczko

 • Blürbstudio „V1Rage
 • Parastudio i Dagmara Berska „Madi”Redkroft „Combo
 • najważniejszy projekt

2019

European Design Festival

Palace of Culture and Science and Museum of Modern Art. Warsaw, Poland

2018

Symbol to logo. Polish Graphic Marks

Polish Cultural Institute. Vienna, Austria

Idetyfikacja wizualna

Projekt logo lub symbolu graficznego

Nagroda główna:

 • Blürbstudio „V1Rage
 • Parastudio i Dagmara Berska „Madi
 • Redkroft „Combo

Wyróżnienia:

 • Blürbstudio „V1Rage
 • Parastudio i Dagmara Berska „Madi
 • Redkroft „Combo

Nominacje:

 • Blürbstudio „V1Rage
 • Parastudio i Dagmara Berska „Madi
 • Redkroft „Combo
Projekt logo lub symbolu graficznego

Nagroda główna:

 • Blürbstudio „V1Rage
 • Parastudio i Dagmara Berska „Madi
 • Redkroft „Combo

Wyróżnienia:

 • Blürbstudio „V1Rage
 • Parastudio i Dagmara Berska „Madi
 • Redkroft „Combo

Nominacje:

 • Blürbstudio „V1Rage
 • Parastudio i Dagmara Berska „Madi
 • Redkroft „Combo

Idetyfikacja wizualna

Nagroda główna znak graficzny

Blürbstudio „V1Rage

Wyróżnienia znak graficzny

Blürbstudio „V1Rage
Blürbstudio „V1Rage
Kurator wystaw

2019

European Design Festival

Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

2018

Symbol to logo. Polish Graphic Marks

Instytut Polski. Wiedeń, Austria

Kurator wystaw

2019

European Design Festival

Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

2018

Symbol to logo. Polish Graphic Marks

Instytut Polski. Wiedeń, Austria

Kurator wystaw

2019

European Design Festival

Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

2018

Symbol to logo. Polish Graphic Marks

Instytut Polski. Wiedeń, Austria

Kurator wystaw

2019

European Design Festival

Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

2018

Symbol to logo. Polish Graphic Marks

Instytut Polski. Wiedeń, Austria

Kurator wystaw

2019

European Design Festival

Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

2018

Symbol to logo. Polish Graphic Marks

Instytut Polski. Wiedeń, Austria

Kurator wystaw

2019

European Design Festival

Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

2018

Symbol to logo. Polish Graphic Marks

Instytut Polski. Wiedeń, Austria

Kurator wystaw

2019

European Design Festival

Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

2018

Symbol to logo. Polish Graphic Marks

Instytut Polski. Wiedeń, Austria

Kurator wystaw

2019

European Design Festival

Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

2018

Symbol to logo. Polish Graphic Marks

Instytut Polski. Wiedeń, Austria

Kurator wystaw

2019

European Design Festival

Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

2018

Symbol to logo. Polish Graphic Marks

Instytut Polski. Wiedeń, Austria

Kurator wystaw

2019

European Design Festival

Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

2018

Symbol to logo. Polish Graphic Marks

Instytut Polski. Wiedeń, Austria

Kurator wystaw

2019

European Design Festival

Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

2018

Symbol to logo. Polish Graphic Marks

Instytut Polski. Wiedeń, Austria

Kurator wystaw

2019

European Design Festival

Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

2018

Symbol to logo. Polish Graphic Marks

Instytut Polski. Wiedeń, Austria

Kurator wystaw

2019

European Design Festival

Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

2018

Symbol to logo. Polish Graphic Marks

Instytut Polski. Wiedeń, Austria

Kurator wystaw

2019

European Design Festival

Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

2018

Symbol to logo. Polish Graphic Marks

Instytut Polski. Wiedeń, Austria

Kurator wystaw

2019

European Design Festival

Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

2018

Symbol to logo. Polish Graphic Marks

Instytut Polski. Wiedeń, Austria

Specjalne

Kategorie specjalne:

 • najlepsza projektantka lub najlepszy projektant
 • najlepsze studio, zespół lub agencja
 • najważniejszy projekt
Ceny

Data

17 czerwca 2018 roku, Bar Studio, plac Defiad, Warszawa

Cena brutto jednego zgłoszenia.

Opłata

Nagrody specjalne

projektantką 2017 roku: Małgorzata Gurowska

projektantem 2017 roku Marian Misiak

zespołem projektowym 2017 roku: SuperSuper.

W sprawie faktur pro forma przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o e-maila: info@polishgraphicdesign.com

Opłata

Nagrody główne

Barbara Widłak
Beata Śliwińska „Barrakuz
Karol Banach
Małgorzata Gurowska
studio rzeczyobrazkowe
Ania Światłowska
Alek "Lis Kula" Morawski
Nika Langosz
Marcin Hernas i Łukasz Podolak
studio Lange & Lange
studio MELT
studio Brosfx
Marcin Markowski
Anita Wasik i Dorota Terlecka
studio UVMW
studio Threedotstype
to/studio
Towarzystwo Projektowe
TOFU Studio
zespół wespół

W sprawie faktur pro forma przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o e-maila: info@polishgraphicdesign.com

Harmonogram

Ilości

40

nagród głównych

40

wyróżnień

00

nominacje

Rozstrzygnięcie czwartej edycji konkursu nastąpi w czerwcu 2021 roku.
Dokładną datę podamy wiosną 2021 roku.

Jury

12 zespołów jurorskich

Cena brutto jednego zgłoszenia.

Partnerzy

12 zespołów jurorskich

Cena brutto jednego zgłoszenia.

Projektowanie:

Projektowanie wizualne to integralna część rzeczywistości. Design wizualny to medium, przekazujące informacje, emocje i wartości. Bez logotypów, identyfikacji wizualnych, plakatów, opakowań, książek, gazet, stron internetowych czy aplikacji mobilnych trudno sobie wyobrazić rzeczywistość. Współczesny świat to wszechobecne obrazy i grafiki. Design wizualny ma ogromną moc sprawczą i znaczenie w naszym życiu.

All recordings of lectures, interviews and presentations contain Georgian, Polish and English captions. The project will be developed and expanded in the coming years.

The project was funded by the Ministry of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund.