Polish Graphic Design
Online
Back

Society4Odds Zine

Georgian:
Polish:
No items found.
All recordings of lectures, interviews and presentations contain Georgian, Polish and English captions.
More:
Website
Author:

Society4Odds

English:

Society4Odds is a project carried out as part of the cooperation of students from the magazine design studio of the Warsaw Academy of Fine Arts and music festivals. It’s an open initiative that can be joined by any student for whom music concerts are a second home.

Georgian:

Society4Odds არის პროექტი, რომლის რეალიზაციაც მოხდა ვარშავის ხელოვნების აკადემიის პუბლიკაციების პროექტირების განყოფილებისა და მუსიკალური ფესტივალების თანამშრომლობით. ღია პროექტი, რომელსაც შეიძლება შეუერთდეს ყველა სტუდენტი, რომლის მეორე სახლიც არის კონცერტები.

Polish:

Society4Odds to projekt realizowany w ramach kooperacji studentów z pracowni projektowania czasopism warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i festiwali muzycznych. Otwarta inicjatywa, do której może dołączyć każdy student lub studentka pracowni, dla których koncerty to drugi dom. Skład S4O: Aneta Zdziech, Karol Tomoki Yamazaki, Zuza Zakrzewska, Linda Lach, Marek Knap, Kamila Staniszewska

More:
Website