Polish Graphic Design
Index
Back
Projektowanie warszawskie 2020

Filip Zagórski

City:
Warszawa / Warsaw
No items found.

Projektant graficzny i dyrektor kreatywny. Realizuje projekty z szerokiego zakresu komunikacji wizualnej – od brandingu i złożonych systemów identyfikacji wizualnej, przez grafikę wydawniczą, projektowanie wystaw oraz systemów nawigacji, po projektowanie i wdrażanie aplikacji mobilnych i stron internetowych.

Graphic designer and creative director. He carries out projects from a wide range of visual communication – from branding and complex visual identity systems to publishing, exhibitions, navigation systems, mobile apps and websites.

Polski:

Projektant graficzny i dyrektor kreatywny. Realizuje projekty z szerokiego zakresu komunikacji wizualnej – od brandingu i złożonych systemów identyfikacji wizualnej, przez grafikę wydawniczą, projektowanie wystaw oraz systemów nawigacji, po projektowanie i wdrażanie aplikacji mobilnych i stron internetowych.

English:

Graphic designer and creative director. He carries out projects from a wide range of visual communication – from branding and complex visual identity systems to publishing, exhibitions, navigation systems, mobile apps and websites.

Awards:
Education:
Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw