Polish Graphic Design
Index
Back
Projektowanie warszawskie 2020

Olga Kalarus-Zguda

City:
Kraków
No items found.

Projektantka graficzna tworząca identyfikacje wizualne, branding, opakowania, grafikę edytorską oraz komunikację produktów w miejscu sprzedaży. Jej realizacje obejmującą zarówno działania komercyjne jak i współpracę z instytucjami kultury. Współzałożycielka Lemonade Studio.

Graphic designer creating visual identities, branding, packaging, editorial graphics and product communication at the point of sale. Her projects include both commercial activities and cooperation with cultural institutions. She is a co-founder of Lemonade Studio.

Polski:

Projektantka graficzna tworząca identyfikacje wizualne, branding, opakowania, grafikę edytorską oraz komunikację produktów w miejscu sprzedaży. Jej realizacje obejmującą zarówno działania komercyjne jak i współpracę z instytucjami kultury. Współzałożycielka Lemonade Studio.

English:

Graphic designer creating visual identities, branding, packaging, editorial graphics and product communication at the point of sale. Her projects include both commercial activities and cooperation with cultural institutions. She is a co-founder of Lemonade Studio.

Awards:
Polish Graphic Design Awards
Education: