Polish Graphic Design
Index
Back
Projektowanie warszawskie 2020

TOFU Studio

City:
Gdańsk
No items found.

Studio specjalizujące się w budowaniu spójnego wizerunku marek, strategiach komunikacji, materiałach BTL oraz motion graphics. Tofu stosuje nieszablonowe rozwiązania łączące w sobie różne technologie produkcyjne. Najczęściej nagradzane studio projektowe w Polsce (ponad 50 nagród).

A studio specializing in building a coherent brand image, communication strategies, BTL materials and motion graphics. Tofu uses unconventional solutions combining various production technologies. It is the most frequently awarded design studio in Poland (over 50 awards).

Polski:

Studio specjalizujące się w budowaniu spójnego wizerunku marek, strategiach komunikacji, materiałach BTL oraz motion graphics. Tofu stosuje nieszablonowe rozwiązania łączące w sobie różne technologie produkcyjne. Najczęściej nagradzane studio projektowe w Polsce (ponad 50 nagród).

English:

A studio specializing in building a coherent brand image, communication strategies, BTL materials and motion graphics. Tofu uses unconventional solutions combining various production technologies. It is the most frequently awarded design studio in Poland (over 50 awards).

Awards:
Polish Graphic Design Awards
Education: