Polish Graphic Design
NOW
Back
Polish Graphic Design NOW

About

English:

The aim of the “Polish Graphic Design NOW” project is to present the most interesting Polish contemporary designers and their latest works.

Polish graphic culture is still perceived in the world through the achievements of the Polish poster school from the 1950s and 1960s.

Today, the dynamically developing scene of Polish visual design is still little known and little presented in Europe and the world.

Very rarely are the Polish designers or graphic studios shown at European events, exhibitions and reviews related to contemporary visual design. For these, Polish studios or companies rarely cooperate with European clients and for international recipients.

The idea behind the project is to show the latest trends in Polish graphic design, which on the one hand follow global trends, but on the other hand strongly explore the native tradition related to visual and material culture.

Project participants: Zosia Dzierżawska, Ania Światłowska, Jakub Jezierski and others.

All recordings of lectures, interviews and presentations contain Polish and English captions. The project will be developed and expanded in the coming years.

The project was funded by the Ministry of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund.

Polish:

Celem projektu „Polish Graphic Design NOW” jest zaprezentowanie najciekawszych polskich współczesnych projektantów i ich najnowszych realizacji.

Polska kultura graficzna jest wciąż postrzegana na świecie poprzez dokonania polskiej szkoły plakatu z lat 50 i 60.

Współcześnie dynamicznie rozwijająca się scena polskiego projektowania wizualnego jest wciąż słabo znana i mało prezentowana w Europie i na świecie.

Bardzo rzadko polscy designerzy czy studia graficzne są pokazywane na europejskich wydarzenia, wystawach i przeglądach związanych ze współczesnym designem wizualnym. Z tych samych powodów rzadko które polskie studio czy firma współpracuje z europejskimi klientami i dla międzynarodowych odbiorców.

Ideą projektu jest ukazanie najnowszych tendencji w polskim projektowaniu graficznym, które z jednej strony ulegają globalnym modą, ale z drugiej strony mocno eksplorują rodzimą tradycję związaną z kulturą wizualną i materialną.

Uczestnicy projektu: Zosia Dzierżawska, Ania Światłowska, Jakub Jezierski i inni.

Wszystkie nagrania wykładów, wywiadów i prezentacji zawierają polskie i angielskie podpisy. Projekt będzie rozwijany i rozbudowywany w najbliższych latach.

Projekt zrealizowano z fundusze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.