Kategorie
Wstęp

Konkurs obejmuje szerokie spektrum różnych dziedzin komunikacji wizualnej, w tym projekty zrealizowane dla różnorodnych mediów przy użyciu rozmaitych metod i narzędzi projektowania graficznego. Główne kategorie podzielono i uszczegółowiono tak, by w bardziej efektywny sposób selekcjonować i oceniać zgłoszone prace.

Organizatorzy i jury zastrzegają sobie prawo do przeniesienia projektu konkursowego do innej kategorii, gdy uznają, że został on niewłaściwie przyporządkowany podczas zgłaszania.

Formularz
Zgłoś się
Lista kategorii
Kategorie główne
A.
Identyfikacja wizualna
A1.
Projekt logo lub symbolu graficznego
A2.
Identyfikacja wizualna uproszczona
Spójny system identyfikacji wizualnej składający się z minimum 5 elementów (np. logo, wizytówka, broszura, plakat i strona internetowa). Projekt stworzony dla osoby, firmy, instytucji, wydarzenia lub kampanii w 2018 roku. Zgłoszenie powinno zawierać opis i prezentację koncepcji projektu. Projekt może być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
A3.
Identyfikacja wizualna rozszerzona
Kompleksowy system identyfikacji wizualnej zróżnicowany jeśli chodzi o wykorzystane materiały, formę i media (np. druk, realizacje cyfrowe, przestrzeń publiczna i produkt). Projekt stworzony dla osoby, firmy, instytucji, wydarzenia lub kampanii w 2018 roku. System identyfikacji powinien zawierać minimum 20 elementów składowych. Zgłoszenie powinno zawierać opis i prezentację koncepcji projektu. Projekt może być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
A4.
Rebranding
Rozwinięcie lub korekta istniejącego systemu identyfikacji wizualnej zrealizowana w 2018 roku. Projekt powinien rozwiązywać określony problem marketingowy, projektowy lub techniczny. Zgłoszenie powinno prezentować proces przemiany całego systemu identyfikacji wizualnej lub korektę samego znaku. Projekt może być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
B.
Plakat
B1.
Plakat autorski
Projekt artystyczny, autopromocyjny lub kolekcjonerski o tematyce kulturalnej, politycznej lub społecznej. Realizacja artystyczna nie przeznaczona dla określonego klienta, przeciwnie – stworzona dla celów własnych lub na rzecz dobra publicznego. Projekt funkcjonujący w ograniczonym nakładzie drukarskim lub tylko w formie elektronicznej. Plakat zrealizowany, prezentowany lub upubliczniony w 2018 roku. Zgłoszenie powinno zawierać opis oraz prezentację koncepcji projektu. Projekt może być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
B2.
Plakat użytkowy
Projekt zrealizowany na zamówienie klienta, pełniący określoną funkcję informacyjną i użytkową. Plakat wydrukowany w określonym nakładzie i prezentowany w przestrzeni publicznej w roku 2018. Zgłoszenie powinno zawierać opis oraz prezentację koncepcji projektu. Projekt może być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
B3.
Plakat animowany
Projekt plakatu ruchomego, zawierający zaanimowane elementy lub dynamiczną kompozycję, trwający od kilku do kilkudziesięciu sekund. Plakat zrealizowany, prezentowany i upubliczniony w internecie lub na nośnikach elektronicznych w 2018 roku. Zgłoszenie powinno zawierać opis oraz prezentację koncepcji projektu. Projekt powinien być zgłoszony jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
C.
Ilustracja
C1.
Ilustracja prasowa
Pojedyncza ilustracja lub seria grafik będących częścią wydawnictwa prasowego (okładka, grafika ilustrująca treść artykułu, rysunki uzupełniające projekt pisma itp.). Ilustracja zrealizowana i opublikowana w magazynie, gazecie lub ich internetowych edycjach w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis koncepcji ilustracji, projekt graficzny okładki lub layoutu pisma z wykorzystaną ilustracją. Projekt powinien być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
C2.
Ilustracja książkowa
Pojedyncza ilustracja lub seria grafik będących częścią publikacji książkowej lub albumowej (okładka, grafika ilustrująca treść książki, rysunki uzupełniające projekt albumu itp.). Ilustracja zrealizowana i opublikowana w książce, albumie lub innym typie wydawnictwa w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis koncepcji ilustracji oraz projekt graficzny książki z wykorzystaną ilustracją. Projekt powinien być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
C3.
Ilustracja reklamowa i produktowa
Pojedyncza ilustracja lub seria grafik zrealizowanych w celach reklamowych i sprzedażowych. Ilustracja użyta w kampanii reklamowej, drukach informacyjnych lub na opakowaniach w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis koncepcji ilustracji oraz projekt graficzny druków lub opakowań z wykorzystana ilustracją. Projekt powinien być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
C4.
Ilustracja informacyjna, techniczna i naukowa
Pojedyncza ilustracja lub seria grafik o funkcji informacyjnej i instruktażowej. Ilustracja wykorzystana w publikacjach i wydawnictwach edukacyjnych, naukowych lub urzędowych w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis koncepcji ilustracji oraz projekt graficzny wydawnictwa z wykorzystaną ilustracją. Projekt powinien być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
C5.
Ilustracja do gier, animacji i filmów
Pojedyncza ilustracja lub seria grafik użyta w mediach związanych z grami, filmem czy telewizją w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis koncepcji ilustracji oraz pliki prezentujące realizacje z wykorzystaną ilustracją. Projekt powinien być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
D.
Projektowanie krojów pisma
D1.
Akcydensowy krój pisma
Oryginalny krój pisma albo rodzina krojów, w postaci fontów cyfrowych. Przeznaczony do składu przede wszystkim krótkich tekstów i nagłówków lub wykonywania pojedynczych napisów. Projekt udostępniony do użycia lub wprowadzony do sprzedaży w 2018 roku. Zgłoszenie powinno zawierać opis koncepcji i prezentację kroju. Projekt może być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
D2.
Tekstowy krój pisma
Oryginalny krój pisma albo rodzina krojów, w postaci fontów cyfrowych. Przynajmniej część odmian przeznaczona do składu dłuższych tekstów w jakimś języku. Projekt udostępniony do użycia lub wprowadzony do sprzedaży w 2018 roku. Zgłoszenie powinno zawierać opis koncepcji i prezentację kroju. Projekt może być zgłoszony jako jeden plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
D3.
Kaligrafia i liternictwo
Gotowe napisy i kompozycje liternicze (kaligrafia, lettering) lub ich serie, wykonane dowolną techniką, a także elementy i moduły do wykonywania napisów przy pomocy nietypowych technik. Projekt wykonany w celach artystycznych, komercyjnych lub użytkowych. Projekt zrealizowany, ukończony i upubliczniony w 2018 roku. Zgłoszenie powinno zawierać opis koncepcji projektu i jego prezentację. Projekt może być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
E.
Wydawnictwo
E1.
Beletrystyka / publicystyka / reportaż
Całościowy projekt pojedynczego wydawnictwa lub serii publikacji poświęconych szeroko rozumianej literaturze. Książka wydana i opublikowana w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt powinien być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
E2.
Album i katalog
Projekt publikacji artystycznej, fotograficznej lub historycznej. Album lub katalog wydany i opublikowany w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt powinien być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
E3.
Książka dziecięca i młodzieżowa
Projekt publikacji stworzonej z myślą o dzieciach lub młodzieży. Książka wydana i opublikowana w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt powinien być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
E4.
Książka edukacyjna, podręczniki do nauki, wydawnictwo techniczne, słownik
Projekt publikacji mającej cele edukacyjne, naukowe lub techniczne. Książka wydana i opublikowana w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt powinien być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
E5.
Wydawnictwo muzyczne lub filmowe
Projekt opakowania płyty, filmu lub rozbudowane wydawnictwo związane z muzyką, filmem lub grami komputerowymi. Obiekt wydany i opublikowany w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt powinien być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
E6.
Broszura, program wydarzeń, raport, publikacja okolicznościowa, ulotka informacyjna, druk promocyjny
Pojedynczy projekt lub seria druków posiadających określone cele informacyjne, promocyjne i reklamowe. Druk zrealizowany i opublikowany w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt powinien być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
E7.
Kalendarz
Oryginalny projekt wydawnictwa kalendarzowego zrealizowany w 2018 roku, do użytku na 2019 rok. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt powinien być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
F.
Prasa
F1.
Projekt magazynu
Projekt magazynu zrealizowany i opublikowany w 2018 roku. Zgłoszenie powinno zwierać minimum dwa numery magazynu opublikowane w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt może być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
F2.
Nowy projekt lub redesign magazynu
Nowy i oryginalny projekt magazynu lub redesign istniejącego wydawnictwa, zrealizowany i opublikowany w 2018 roku. Zgłoszenie powinno zwierać minimum dwa numery magazynu opublikowane w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt może być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
F3.
Projekt gazety
Istniejący projekt gazety zrealizowany i opublikowany w 2018 roku. Zgłoszenie powinno zawierać minimum dwa numery gazety opublikowane w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt może być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
F4.
Nowy projekt lub redesign gazety
Nowy i oryginalny projekt gazety lub redesign istniejącego wydawnictwa, zrealizowany i opublikowany w 2018 roku. Zgłoszenie powinno zawierać minimum dwa numery gazety opublikowane w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego wydawnictwa. Projekt może być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
G.
Infografika
G1.
Infografika
Infografika lub wizualizacja danych. Realizacja odnosząca się do określonego tematu, przekazująca informacje lub dostarczająca wiedzy. Projekt opublikowany w druku lub w mediach cyfrowych w 2018 roku. Zgłoszenie powinno zawierać opis koncepcji infografiki i projekt graficzny wydawnictwa z wykorzystaną infografiką. Projekt może być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
H.
Wayfinding
H1.
Systemy komunikacji w przestrzeni lub budynku
System komunikacji wizualnej – tzw. wayfinding – funkcjonujący w przestrzeni budynku, na ulicach, w całym mieście lub na jego ograniczonym obszarze. Projekt zrealizowany i upubliczniony w 2018 roku. Zgłoszenie powinno zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt może być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
H2.
Szyld, witryna, tablica lub plansza informacyjna
Zrealizowany projekt pojedynczego lub kilku obiektów informacyjnych lub reklamowych umieszczonych w przestrzeni publicznej, na budynku lub na ulicy. Projekt zrealizowany i upubliczniony w 2018 roku. Zgłoszenie powinno zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt może być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
H3.
Wystawa
Projekt komunikacji wizualnej ekspozycji poświęconej treściom kulturalnym, informacyjnym bądź komercyjnym. Projekt zrealizowany i upubliczniony w 2018 roku. Zgłoszenie powinno zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt może być zgłoszony jako jeden plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
I.
Opakowania
I1.
Okolicznościowe opakowanie produktu
Projekt graficzny specjalnego, okolicznościowego opakowania lub małej serii opakowań na pojedynczy produkt lub zestaw produktów. Opakowania upublicznione lub wyprodukowane w 2018 roku. Zgłoszone opakowanie powinno być zrealizowane w liczbie minimum 10 sztuk. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację całościowej koncepcji realizacji, nie tylko części graficznej. Projekt powinien być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący bezpośrednio do zgłaszanego projektu, umieszczonego na stronie internetowej, portalu prezentującym portfolio czy w serwisie społecznościowym.
I2.
Seryjne opakowanie produktu
Zrealizowany projekt graficzny opakowania pojedynczego lub serii opakowań na pojedynczy produkt lub zestaw produktów. Opakowania upublicznione lub wyprodukowane w 2018 roku. Zgłoszone opakowanie powinno być zrealizowane w liczbie minimum 500 sztuk. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację całościowej koncepcji realizacji, nie tylko części graficznej. Projekt powinien być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący bezpośrednio do zgłaszanego projektu, umieszczonego na stronie internetowej, portalu prezentującym portfolio czy w serwisie społecznościowym.
J.
Digital media
J1.
Mobile
Strona internetowa lub aplikacja dedykowana urządzeniom przenośnym. Działający projekt zrealizowany lub opublikowany w 2018 roku. Projekt o przeznaczeniu rozrywkowym, komercyjnym, informacyjnym, artystycznym lub autorskim. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt powinien być zgłoszony jako aktywny link prowadzący do strony internetowej lub aplikacji, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
J2.
Desktop
Strona internetowa stworzona z myślą o komputerach stacjonarnych (wersja mobilna nie jest wymagana). Projekt zrealizowany lub opublikowany w 2018 roku. Projekt o przeznaczeniu rozrywkowym, komercyjnym, informacyjnym, artystycznym lub autorskim. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt powinien być zgłoszony jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
J3.
Game
Gra komputerowa na urządzenia stacjonarne lub mobilne. Gra wykorzystująca medium fotografii, ilustrację, typografię i inne elementy graficzne. Projekt o przeznaczeniu rozrywkowym, komercyjnym, informacyjnym, artystycznym lub autorskim. Gra zrealizowana i opublikowana w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt powinien być zgłoszony jako aktywny link prowadzący do strony internetowej z grą, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
K.
Motion graphics
K1.
Short film
Krótka forma animowana 2D/3D lub realizacja w innej technice post-produkcji, trwająca od kilku do trzydziestu sekund. Zrealizowany i upubliczniony projekt wykorzystujący film, fotografię, ilustrację, typografię, muzykę, instalację, projektowanie przestrzenne, rozszerzoną rzeczywistość itp. Projekt o przeznaczeniu rozrywkowym, komercyjnym, informacyjnym, artystycznym lub autorskim, spełniający jednak określone cele komunikacyjne i użytkowe. Film zrealizowany i opublikowany w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt powinien być zgłoszony jako aktywny link prowadzący do strony internetowej z filmem, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
K2.
Long film
Długa forma animowana 2D/3D lub w innej technice post-produkcji, trwająca od trzydziestu sekund do kilku minut. Zrealizowany i upubliczniony projekt wykorzystujący film, fotografię, ilustrację, typografię, muzykę, instalację, projektowanie przestrzenne, rozszerzoną rzeczywistość itp. Projekt o przeznaczeniu rozrywkowym, komercyjnym, informacyjnym, artystycznym lub autorskim, spełniający jednak określone cele komunikacyjne i użytkowe. Film zrealizowany i opublikowany w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt powinien być zgłoszony jako aktywny link prowadzący do strony internetowej z filmem, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
K3.
Mapping i projecting
Zestaw form animowanych 2D/3D lub realizacja w innej technice post-produkcji, prezentowanych wewnątrz budynku lub w otwartej przestrzeni publicznej. Zrealizowany i upubliczniony projekt wykorzystujący film, fotografię, ilustrację, typografię, muzykę, instalację, projektowanie przestrzenne, rozszerzoną rzeczywistość itp. Projekt o przeznaczeniu rozrywkowym, komercyjnym, informacyjnym, artystycznym lub autorskim, spełniający jednak określone cele komunikacyjne i użytkowe. Projekt zrealizowany i opublikowany w 2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt może być zgłoszony jako aktywny link prowadzący do strony internetowej z filmem, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
K4.
Animacja interaktywna
Animacja 2D/3D lub realizacja w innej technice post-produkcji umożliwiająca interakcję z widzem. Aktywne filmy internetowe, animacje interaktywne, prezentacje ekspozycyjne itp. Zrealizowana i upubliczniona krótka animacja wykorzystująca film, fotografię, ilustrację, typografię, muzykę, instalację, projektowanie przestrzenne, rozszerzoną rzeczywistość itp. Projekt o przeznaczeniu rozrywkowym, komercyjnym, informacyjnym, artystycznym lub autorskim, spełniający jednak określone cele komunikacyjne i użytkowe. Projekt zrealizowany i opublikowany w  2018 roku. Zgłoszenie może zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt może być zgłoszony jako aktywny link prowadzący do strony internetowej z filmem, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
L.
Eksperyment
L1.
Eksperyment
Projekt eksperymentalny i artystyczny, radykalny w formie i treści, z użyciem niestandardowych narzędzi, nowych technologii lub mediów. Nowatorska realizacja związana z komunikacją wizualną zrealizowana w niekonwencjonalny sposób, za pomocą niestandardowych metod lub proponująca radykalne podejście do estetyki. Projekt wykraczający poza typowe definicje projektowania użytkowego, stawiający pytania o to, jak będzie wyglądać komunikacja wizualna w niedalekiej przyszłości. Grafika, animacja lub instalacja o przeznaczeniu informacyjnym, artystycznym, rozrywkowym, komercyjnym lub innym. Projekt zrealizowany i opublikowany w 2018 roku. Zgłoszenie powinno zawierać opis i prezentację koncepcji całego projektu. Projekt może być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
M.
Projekty studencki
M1.
Projekt dyplomowy
Wszelkiego rodzaju projekty graficzne związane z komunikacją wizualną: ilustracje i plakaty, książki i branding, projektowanie stron internetowych i animacje. Zgłoszona na konkurs realizacja powinna być projektem dyplomowym (magisterskim lub licencjackim) zrealizowanym i ukończonym w 2018 roku na wyższej uczelni artystycznej, projektowej lub technicznej w Polsce. Zgłoszenie powinno zawierać prezentację koncepcji całej realizacji wraz z nazwą uczelni, nazwą specjalizacji oraz imieniem i nazwiskiem wykładowcy prowadzącego projekt. Projekt może być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
M2.
Projekt studencki
Wszelkiego rodzaju projekty graficzne związane z komunikacją wizualną: ilustracje i plakaty, książki i branding, projektowanie stron internetowych i animacje. Zgłoszona na konkurs realizacja powinna być projektem zrealizowanym i ukończonym w 2018 roku na wyższej uczelni artystycznej, projektowej lub technicznej w Polsce. Zgłoszenie powinno zawierać prezentację koncepcji całej realizacji wraz z nazwą uczelni, nazwą specjalizacji oraz imieniem i nazwiskiem wykładowcy prowadzącego projekt. Projekt może być zgłoszony jako plik PDF lub jako aktywny link prowadzący do strony internetowej, portalu zawierającego portfolio czy serwisu społecznościowego.
Kategorie specjalne
1.
Projektantka
2.
Projektant
3.
Zespół