Kategorie główne
Wstęp

Konkurs obejmuje szerokie spektrum różnych dziedzin komunikacji wizualnej, w tym projekty zrealizowane dla różnorodnych mediów przy użyciu rozmaitych metod i narzędzi projektowania graficznego. Główne kategorie podzielono i uszczegółowiono tak, by w bardziej efektywny sposób selekcjonować i oceniać zgłoszone prace.

Organizatorzy i jury zastrzegają sobie prawo do przeniesienia projektu konkursowego do innej kategorii, gdy uznają, że został on niewłaściwie przyporządkowany podczas zgłaszania.

Formularz
Zgłoś się
Lista kategorii
A.
Identyfikacja wizualna
A1.
Projekt logo lub symbolu graficznego
A2.
Identyfikacja wizualna uproszczona
A3.
Identyfikacja wizualna rozszerzona
A4.
Rebranding
B.
Plakat
B1.
Plakat autorski
B2.
Plakat użytkowy
B3.
Plakat animowany
C.
Ilustracja
C1.
Ilustracja prasowa
C2.
Ilustracja książkowa
C3.
Ilustracja reklamowa i produktowa
C4.
Ilustracja informacyjna, techniczna i naukowa
C5.
Ilustracja do gier, animacji i filmów
D.
Projektowanie krojów pisma
D1.
Display'owy krój pisma
D2.
Tekstowy krój pisma
E.
Wydawnictwa
E1.
Beletrystyka / publicystyka / reportaż
E2.
Album i katalog
E3.
Książka dziecięca i młodzieżowa
E4.
Książka edukacyjna, podręczniki do nauki, wydawnictwo techniczne, słownik
E5.
Wydawnictwo muzyczne lub filmowe
E6.
Broszura, program wydarzeń, raport, publikacja okolicznościowa, ulotka informacyjna, druk promocyjny
E7.
Kalendarz
F.
Prasa
F1.
Projekt magazynu
F2.
Nowy projekt lub redesign magazynu
F3.
Projekt gazety
F4.
Nowy projekt lub redesign gazety
G.
Infografika
G1.
Infografika
G2.
Infografika interaktywna
H.
Wayfinding
H1.
Systemy komunikacji w przestrzeni lub budynku
H2.
Szyld, witryna, tablica lub plansza informacyjna
H3.
Wystawa
I.
Opakowania
I1.
Opakowanie produktu
J.
Digital media
J1.
Mobile
J2.
Desktop
J3.
Game
K.
Motion graphics
K1.
Short film
K2.
Long film
K3.
Mapping i projecting
K4.
Animacja interaktywna
L.
Eksperyment
L1.
Eksperyment
Kategorie specjalne
1.
Projektantka
2.
Projektant
3.
Zespół
4.
Nagroda Co Jest Grane 24