Nagrody
Wstęp

W konkursie "Polish Graphic Design Awards" w ramach każdej podkategorii zostaną przyznane nominacje, wyróżnienia oraz nagrody.

Lista nagród
Kategorie główne
 • nominacje do nagród w każdej podkategorii

 • wyróżnienia specjalne w każdej podkategorii

 • nagrody główne w każdej podkategorii

Kategorie specjalne
 • nominacje do nagrody w każdej z trzech kategorii

 • nagroda w każdej z trzech kategorii

 • nagrody partnerskie

Organizatorzy i jury dopuszczają możliwość nieprzyznania nagród lub nominacji w danej podkategorii, jeśli poziom zgłoszonych prac okaże się niesatysfakcjonujący.
Laureaci otrzymają
 • specjalne statuetki-nagrody 

 • dyplom

Dodatkowe gratyfikacje
 • informacja o laureatach zostanie przekazana do partnerów konkursu reprezentujących środowiska przedsiębiorców

 • informacja o laureatach zostanie przekazana do partnerów konkursu reprezentujących środowiska mediów

 • informacja o laureatach zostanie przekazana do partnerów konkursu reprezentujących instytucje kultury w Polsce

 • informacja o laureatach zostanie przekazana do Instytutów Polskich działających zagranicą

 • zaproszenia do wygłoszenia wykładów podczas wybranych festiwali designerskich w Polsce i zagranicą

 • informacja o laureatach konkursu zostanie przekazana do europejskiej sieci organizacji designerskich "IMAGE International Meeting About Graphic Events"

 • nagroda partnerska magazynu kulturalnego Co Jest Grane 24 to reklama oraz rozmowa na łamach magazynu.

Gala

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się jako wydarzenie towarzyszące konferencji Element Talks.

Lista kategorii

identyfikacje
plakaty
kroje pism
ilustracje
wydawnictwa 
prasa 
infografiki
wayfinding
opakowania
motion graphics 
digital media
eksperymenty

Formularz
Zgłoś się