Polish Graphic Design
Now2021
Back
Designer and event
31.08–04.09.2021
Prague, Czech Republic
Ksawery Kirklewski Mouvo conference
No items found.
Lecture, question and answers
Ksawery Komputery
Lecture, question and answers
Ksawery Komputery
All recordings of lectures, interviews and presentations contain Polish and English captions.
All recordings of lectures, interviews and presentations contain Polish and English captions.
Designer

Ksawery Kirklewski

Bio

A Polish designer, programmer and experimenter Ksawery Kirklewski focuses on a specific creative approach to the video creation. He deals with the modularity of the digital images and procedural graphic techniques. His works include installations in public spaces and music videos.

Bio

Polský designér, programátor a experimentátor Ksawery Kirklewski se zaměřuje na specifický kreativní přístup k tvorbě videa. Zabývá se modularitou digitálních obrázků a procedurálními grafickými technikami. Mezi jeho díla patří instalace ve veřejném prostoru a hudební videa.

More:
Website