Polish Graphic Design
Online
Back
Poster
Illustration

Grzegorz „Gabz” Domaradzki

City:
Poznań
No items found.
English:

Graphic designer focusing on posters and illustrations, passionate about art and cinema. He specializes in computer illustration and graphics, creating collectible posters for the hits of world cinema. He combines traditional graphic techniques with digital design.

Georgian:

Polish:

Grafik, twórca plakatów i ilustracji, pasjonat sztuki i kina. Specjalizuje się w szeroko pojętej ilustracji i grafice komputerowej tworząc kolekcjonerskie plakaty do hitów światowej kinematografii. Łączy tradycyjne techniki graficzne z cyfrowym designem.

Awards:
Education: