Polish Graphic Design
Online
Back
Illustration

Iwona Chmielewska

City:
Toruń
No items found.
English:

Author of picture books for people of all ages. Her books are a pretext for important discussions of personal and social issues. Most of Iwona Chmielewska’s books have been published in many countries around the world, including South Korea.

Georgian:

Polish:

Autorka książek picturebooks dla osób w każdym wieku. Jej książki są pretekstem do ważnych rozmów o osobistych i społecznych sprawach. Większość książek Iwony Chmielewskiej ukazała się w wielu krajach świata w tym w Korei Południowej.

Awards:
Złote Jabłko Biennale Ilustracji Bratysława, Bologna Ragazzi Award, Polish Graphic Design Awards
Education: