Polish Graphic Design
Online
Back
Print Publishing
Motion Graphics

Kilku.com

City:
Wrocław
No items found.
English:

A collective focusing on graphic design (in particular publishing design), animation, multimedia projections and set design. Members of the Association of Applied Graphic Designers.

Georgian:

Polish:

Kolektyw zajmujący się projektowaniem graficznym (w szczególności projektowaniem wydawniczym), animacją, projekcjami multimedialnymi i scenografią. Członkowie Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.

Awards:
Polish Graphic Design Awards
Education: