Polish Graphic Design
Online
Back
Infographics
Typeface
Poster

Magdalena Płońska

City:
Białystok
No items found.
English:

Graphic designer specializing in data visualization, typography and poster design. She is involved in educational activities for children and youths.

Georgian:

Polish:

Projektantka graficzna specjalizująca się w wizualizacjach danych, typografii oraz plakacie. Zaangażowana w działalność edukacyjną dzieci i młodzieży.

Awards:
Education: