Polish Graphic Design
Online
Back
Visual Identity
Packaging
Print Publishing

Olga Kalarus-Zguda

City:
Kraków
No items found.
English:

Graphic designer creating visual identities, branding, packaging, editorial graphics and product communication at the point of sale. Her projects include both commercial activities and cooperation with cultural institutions. She is a co-founder of Lemonade Studio.

Georgian:

Polish:

Projektantka graficzna tworząca identyfikacje wizualne, branding, opakowania, grafikę edytorską oraz komunikację produktów w miejscu sprzedaży. Jej realizacje obejmującą zarówno działania komercyjne jak i współpracę z instytucjami kultury. Współzałożycielka Lemonade Studio.

Awards:
Polish Graphic Design Awards
Education: