Polish Graphic Design
Online
Back
Illustration

Zosia Dzierżawska

City:
Warszawa / Warsaw
No items found.
English:

Illustrator for press publications and children’s books. She cooperates with publishers in Poland, Italy, Great Britain and the United States. She has been awarded twice at the Bologna Children’s Book Fair. She’s a co-founder of Studio Armadillo in Milan.

Georgian:

Polish:

Ilustratorka prasowa i dziecięca. Współpracuje z wydawnictwami w Polsce, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Dwukrotnie wyróżniana na targach Bologna Children's Book Fair. Współzałożycielka mediolańskiego studia ilustracji Armadillo.

Awards:
Education: