Regulamin

W związku z ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) stanem pandemii oraz obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez wirus SARSCoV-2 zmianie ulegają terminy określone Regulaminem Konkursu Polish Graphic Design Awards 2019. Decyzja ta jest podyktowana utrudnieniami utrzymania pierwotnych terminów ze względów organizacyjnych i komunikacyjnych wywołanych wyżej wskazanymi okolicznościami.

W trosce o utrzymanie wysokiego poziomu Konkursu informujemy, że modyfikacji ulegają terminy i ceny w następujący sposób:

  • Konkurs organizowany jest na terenie Polski i świata w terminie od 14.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

  • Etap II – etap zgłaszania Projektów w okresie od dnia 14.01.2020 r. do dnia 27.04.2020 r.

  • Etap III – praca Jury, selekcja zgłoszonych Projektów, wybór nominowany i nagrodzonych Projektów i Uczestników od dnia 17.04.2020 r. do dnia 17.05.2020 r.

  • Etap IV – ogłoszenie nominowanych Projektów i Uczestników od dnia 17.05.2020 r. do dnia 26.06.2020 r.

  • Etap V – ogłoszenie nagród głównych i specjalnych dla Projektów i Uczestników od dnia 27.06.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.

  • Organizator na prośbę Jury może zwrócić się do wybranych Uczestników Konkursu w okresie od 27.04.2020 r. do dnia 26.06.2020 r. o przesłania fizycznie zrealizowanych Projektów na koszt własny Uczestnika.

  • Organizator na prośbę Jury może zwrócić się do wybranych Uczestników Konkursu w okresie od 14.01.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. o odpowiedź na pytanie o szczegóły powstania lub koncepcje zgłoszonego Projektu.

  • Od dnia 03.03.2020 r. do dnia 27.04.2020 r. koszt jednego zgłoszenia to 95 zł brutto.

  • Organizatorowi przysługuje prawo do dopuszczenia zgłoszeń po 27.04.2020 r. Specjalna opłata organizacyjna za uczestnictwo w Konkursie po terminie wynosi trzykrotność ostatnie płatności, czyli 285 zł brutto. Zgłoszenie jest możliwe tylko za zgodą Organizatora oraz tylko do dnia poprzedzającego zebranie jury danej kategorii konkursowej.

  • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w okresie od dnia 27.06.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.

Jednocześnie Organizator udostępnia ujednolicony regulamin konkursu uwzględniający dokonane zmiany link.