Rene Wawrzkiewicz
Back

Organizations

2018–now

Polish Graphic Design Platform

Founder

2016–2018

Studio Theatre Warsaw

Visual identity, creative design direction, consultations

2013–2015

School of Form

Head of Communication Design

2009–2012

New Theatre Warsaw

Visual identity, creative design direction, consultations

2004–2013

Association of Polish Graphic Designers

Co-founder and member of the board

2001–2008

MamaStudio

Co-founder and partner

Organizacje

2018–teraz

Polish Graphic Design Platform

Założyciel

2016–2018

Studio Teatr

Identyfikacja wizualna, creative design direction, konsultacje

2013–2015

School of Form

Head of Communication Design

2009–2012

Nowy Teatr

Identyfikacja wizualna, creative design direction, konsultacje

2004–2013

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Współzałożyciel i członek zarządu

2001–2008

MamaStudio

Współzałożyciel i partner

Contact
Rene Wawrzkiewicz
Polish Graphic Design
Design–Crit
Polska / Poland
rene@polishgraphicdesign.pl