Polish Graphic Design
Online
Back
Polish Graphic Design Online:

About

English:

“Polish Graphic Design Online” is a project that presents the history and the present day of Polish graphic design in the form of a series of online lectures, interviews and presentations.

The idea behind the project is to show important artists and implementations from the history of Polish functional graphics. The project not only focuses on key figures and well-known themes, but also shows unknown threads from the past of the Polish visual culture. The project is supplemented with a series of presentations devoted to the best and latest projects from the contemporary design scene in Poland.

Project participants: Piotr Rypson, Mateusz Machalski, Patryk Hardziej and others.

All recordings of lectures, interviews and presentations contain Georgian, Polish and English captions. The project will be developed and expanded in the coming years.

The project was funded by the Ministry of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund.

Georgian:

„Polish Graphic Design Online” არის პროექტი, რომელიც აღწერს პოლონური გრაფიკული დიზაინის თანამედროვეობასა და ისტორიას ინტერნეტ ლექციების, ინტერვიუებისა და პრეზენტაციების სერიით.

პროექტის მიზანია პოლონური გრაფიკის შემქმნელებს შორის მნიშვნელოვანი პიროვნებებისა და ისტორიული ფაქტების ჩვენება. პროექტი არ არის ორიენტირებული მხოლოდ ძირითად ფიგურებზე და ფაქტებზე, არამედ ეხება პოლონური კულტურის წარსულის საკითხებსაც. პროექტს თან ერთვის პრეზენტაციების სერია მიძღვნილი პოლონური დიზაინის საუკეთესო და უახლესი პროექტებისათვის.

პროექტის მონაწილეები: Piotr Rypson Mateusz Machalski, პატრიცია ჰარჯეი და სხვები.

ინტერვიუების, ლექციებისა და პრეზენტაციის ყველა ჩანაწერი შეიცავს სუბტიტრებს ქართულ, პოლონურ და ინგლისურ ენებზე. პროექტის განვრცობა და გაფართოვება მოხდება უახლოვეს წლებში.

პროექტის რეალიზაცია მოხდა კულტურისა და ეროვნული მემკვიდრეობის კულტურის ფონდიდან, რომელიც წარმოადგენს კულტურის განვითარების ფონდის ნაწილს.

Polish:

„Polish Graphic Design Online” to projekt, który prezentuje historie i współczesność polskiego projektowania graficznego w formie serii internetowych wykładów, wywiadów i prezentacji.

Ideą projektu jest ukazanie ważnych twórców i istotnych realizacji z historii polskiej grafiki użytkowej. Projekt nie skupia się tylko na kluczowych postaciach i znanych powszechnie tematach, ale także prezentuje nieznane wątki z przeszłości polskiej kultury wizualnej. Projekt jest uzupełniony o serie prezentacji poświęconych najlepszym i najnowszym projektom ze współczesnej sceny designu w Polsce.

Uczestnicy projektu: Piotr Rypson Mateusz Machalski, Patryk Hardziej i inni.

Wszystkie nagrania wykładów, wywiadów i prezentacji zawierają gruzińskie, polskie i angielskie podpisy. Projekt będzie rozwijany i rozbudowywany w najbliższych latach.

Projekt zrealizowano z fundusze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.