Wstęp
Projektowanie

Projektowanie graficzne jest integralną częścią naszej rzeczywistości – narzędziem kształtującym widzenie i doświadczanie świata. Bez logotypów, identyfikacji wizualnych, plakatów, opakowań, książek, gazet, magazynów, stron internetowych czy aplikacji mobilnych nie istnieje współczesna rzeczywistość. Projektowanie graficzne to narzędzie komunikacji wizualnej, które nie tylko przekazuje informacje, ale też produkuje wiedzę, wzbudza emocje i jest nośnikiem wartości. W czasach gdy obraz zaczyna dominować nad słowem, projektowanie wizualne ma coraz większe znaczenie ekonomiczne, społeczne i kulturowe.

Projektowanie w Polsce

Ostatnia dekada to dla projektowania graficznego w Polsce czas intensywnego rozwoju: unowocześnia się oferta edukacyjna, przybywa utalentowanych twórców, rozwijają się studia projektowe, powstają ważne i przełomowe realizacje. Jednocześnie w powszechnej świadomości wiedza o tym, czym jest projektowanie i jaką rolę odgrywa w społeczeństwie, właściwie nie istnieje. Konsekwencją tego stanu jest brak dobrych definicji i jasnych kryteriów oceny designu.

Konkurs

PGDAwards wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. Pomysłodawcy konkursu chcą, by był on źródłem wiedzy, narzędziem edukacji oraz platformą promującą projektowanie graficzne i polskich projektantów.

Zapraszamy do drugiej edycji konkursu, która pokaże co istotnego wydarzyło się w polskim designie wizualnym w 2018 roku.