Wydawnictwo

Beletrystyka / publicystyka / reportaż

Wyróżnienia 2017
Nominacje 2017

Album i katalog

Wyróżnienia 2017
Nominacje 2017

Książka dziecięca i młodzieżowa

Wyróżnienia 2017
Nominacje 2017

Książka edukacyjna, podręczniki do nauki, wydawnictwo techniczne, słownik

Wyróżnienia 2017
Nominacje 2017

Wydawnictwo muzyczne lub filmowe

Wyróżnienia 2017
Nominacja 2017

Broszura, program wydarzeń, raport, publikacja okolicznościowa, ulotka informacyjna, druk promocyjny

Nagroda główna 2017
Wyróżnienie 2017
Nominacje 2017

Kalendarz

Nagroda główna 2017
Nominacja 2017
  • Aleksandra Nałęcz-Jawecka i Tomasz Kędzierski (to/studio) „Zdzierak Warszawski”