Zgłoszenia
Projekty

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace zrealizowane, wdrożone, opublikowane lub upublicznione w minionym roku kalendarzowym, od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Autorzy

Autorami powinni być obywatele, rezydenci Polski lub firmy zarejestrowane i działające w Polsce. Do konkursu będą dopuszczane projekty zrealizowane przez obywateli Polski dla zagranicznych firm, instytucji czy organizacji, promujące zagraniczne produkty lub wydarzenia.

Formularz

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz, przesłać projekt lub link do strony internetowej, gdzie można go obejrzeć oraz uiścić opłatę organizacyjną.

Opłata

Opłata jest pobierana po wypełnieniu formularzu zgłoszenia za pomocą serwisu Przelewy24.

Ilość

Nie mam limitu na liczbę zgłoszeń.

Techniczne ograniczenia

Projekt powinien być zaprezentowany w formacie PDF o maksymalnym rozmiarze 15 MB. Wyjatkiem od formatu są kategorie i podkategorie związane z ruchomymi grafikami i animacjami. W poszególnych kategoriach podano dodatkowe techniczne wytyczne zgłoszenia. Zgłoszenie może również zawierać opis koncepcji projektowej. Dopuszcza się także możliwość przesłania tylko linku prowadzącego bezpośrednio do podstrony z projektem w portfolio lub podstrony na serwisie Behance.

Kontakt

W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się pod adresem: info@polishgraphicdesign.com

Daty i ceny

19.02.201825
12.03.201845
03.04.201865
23.04.201885
04.05.2018125

Formularz
Zgłoś się
Formularz
Zgłoś się