Zgłoszenia
Projekty

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace ukończone, wdrożone, opublikowane lub upublicznione od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Autorzy

Autorami powinni być obywatele, rezydenci Polski lub firmy zarejestrowane i działające w Polsce. Do konkursu będą dopuszczane projekty zrealizowane przez obywateli Polski dla zagranicznych firm, instytucji czy organizacji pozarządowych, promujące zagraniczne produkty lub wydarzenia. Projekty studenckie powinny być zrealizowane na polskich uczelniach artystycznych,  projektowych lub technicznych.

Formularz

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz, uiścić opłatę organizacyjną oraz przesłać projekt lub link do strony internetowej, gdzie można go obejrzeć.

Opłata

Opłata jest pobierana po wypełnieniu formularza zgłoszenia za pomocą płatności elektronicznej i przelewów internetowych. Faktura zostanie przesłana w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia projektu na konkurs. Istnieje możliwość wystawienia faktury proforma przed dokonaniem zgłoszenia.

Ilość

Nie ma limitu na liczbę zgłoszeń. W każdej kategorii lub podkategorii każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę realizacji. Dopuszcza się zgłaszanie tego samego projektu jednocześnie do kilku kategorii czy podkategorii, jeśli ma to uzasadnienie merytoryczne lub techniczne.

Techniczne ograniczenia

Projekt na konkurs można zgłaszać na dwa sposoby.

Pierwsza możliwość to otwarty i aktywny link do stron internetowych z portoflio, do podstron na serwisach Behance, Dribbble, Tumblr, Youtube czy Vimeo oraz do galerii i postów na serwisach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Pinterest i inne.

Druga możliwość to przesłanie pliku z grafiką lub rozbudowanej prezentacji projektu w formacie PDF o maksymalnej wadze do 15 MB. Na podstronie Kategorie podano dodatkowe merytoryczne i techniczne ograniczenia dotyczące zgłoszeń.

Kontakt

We wszelkich sprawach związanych z konkursem prosimy kierować pytanie na adres: info@polishgraphicdesign.com

Daty i ceny

11.01.201945
01.02.201965
04.03.201885
08.04.2018125

Formularz
Zgłoś się
Formularz
Zgłoś się