Polish Graphic Design
Online
Back
Author / English Title:
Piotr Rypson

The Book Cover War

Georgian:
მეჩისლავ ბერმანი
Polish:
Wojna okładek
All recordings of lectures, interviews and presentations contain Georgian, Polish and English captions.
English:

The history of graphic design for publishing houses in Poland from 1945 to 1956. This lecture presents the rivalry between private and state-owned publishing houses through book cover designs, as well as designers’ biographies.

Georgian:

მეჩისლავ ბერმანის - 20-იანი და 30-იანი წლების და აგრეთვე მეორე მსოფლიო ომისშემდგომი პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გრაფიკული დიზაინერის შემოქმედების ისტორია. ლექცია წარმოგვიდგენს გრაფიკოსის შემოქმედებას, გვიჩვენებს მის ევოლუციას და აგრეთვე იმ გავლენას რომელიც მან მოახდინა პოლონეთის ვიზუალურ კულტურაზე.

Polish:

Historia projektowania graficznego wydawnictw w Polsce w latach 1945-56. Wykład przedstawia rywalizację wydawnictw prywatnych z państwowymi za pośrednictwem wielu nieznanych szerzej projektów okładek książek oraz sylwetek projektantów.

No items found.
More:
Website
Author:

Piotr Rypson

English:

Exhibition curator; literary and cultural historian. Lecturer at the Polish-Japanese Academy of Information Technology. Curator at the E. Ringelblum Jewish Historical Institute. Chairman of the Polish National Committee of the ICOM International Council of Museums. Author and curator of exhibitions and publications devoted to design, such as Books and Pages: Polish Avant-garde and Artists’ Books in the 20th Century and Against All Odds: Polish Graphic Design 1919–1949.

Georgian:

გამოფენების კურატორი, ლიტერატურისა და კულტურის ისტორიკოსი. საინფორმაციო ტექნოლოგიის პოლონურ-იაპონური აკადემიის ლექტორი. ე. რინგელბლუმის სახელობის ებრაული ისტორიის ინსტიტუტის კურატორი. მუზეუმთა საერთაშორისო საბჭოს ICOM-ის პოლონეთის კომიტეტის თავმჯდომარე. გამოფენებისა და გამოცემების ავტორი და კურატორი, მათ შორის დიზაინისადმი მიძღვნილი გამოფენების როგორიცაა: „წიგნები და გვერდები. XX საუკუნის პოლონური ავანგარდული და მხატვრული წიგნი“ (2000) და „არა ბატები. პოლონური გრაფიკული დიზაინი 1919–1949“.

Polish:

Kurator wystaw, historyk literatury i kultury. Wykładowca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Kurator w Żydowskim Instytucie Historycznym im. E. Ringelbluma. Przewodniczący polskiego komitetu narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Autor i kurator wystaw oraz wydawnictw poświęconych m. in. projektowaniu takich jak „Książki i Strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku (2000), czy „Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949”.

More:
Website