Konkurs poświęcony komunikacji wizualnej.
Dla profesjonalistów i studentów.
Wszystkie dziedziny grafiki użytkowej.
Niezależne jury złożone ze specjalistów.
Coroczny przegląd sceny designu.

Konkurs za rok 2019
Wydarzenia wspierające:
Partnerzy:
Partnerzy wspierający:
Partnerzy branżowi:
Partnerzy medialni:
Dofinansowano ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury: