16–18.05.2013 Berlin

TYPO International Design Talks

Polish Graphic Design Talks #04

3/16/2021

16–18.05.2013

Berlin

TYPO International Design Talks

No items found.
No items found.
Participants

Aleksandra Mizielińska i Daniel Mizieliński, Agata Szydłowska, Grzegorz Laszuk, Jacek Utko, Marian Misiak, Justyna Burzyńska & Maciej Lebiedowicz (Pan Tu Nie Stał), Honza Zamojski

Partners

http://sitearchive.typotalks.com/berlin/2015/index.html

TypoTalks

Contact
Polish Graphic Design
info@polishgraphicdesign.com
Dziękujemy!
Błąd! Sprawdź adres!