Polish Graphic Design
Index
Back
Typeface

Marian Misiak

Miasto / City
Wrocław
No items found.

Projektant grafiki użytkowej, publicysta, założyciel rodzimej platformy typograficznej dystrybuującą kroje pism Threedotstype.

Graphic designer, journalist, founder of the Polish typographic platform distributing Threedotstype typefaces.

Polski

Projektant grafiki użytkowej, publicysta, założyciel rodzimej platformy typograficznej dystrybuującą kroje pism Threedotstype.

English

Graphic designer, journalist, founder of the Polish typographic platform distributing Threedotstype typefaces.

Nagrody / Awards
Wykształcenie / Education