Polish Graphic Design
Index
Back
Print Publishing
Digital Media

Jacek Utko

Miasto / City
Warszawa / Warsaw
No items found.

Projektant gazet, magazynów i stron internetowych. Przeprojektował dziesiątki gazet, czasopism i stron internetowych w Polsce, Szwecji, Holandii, Danii, Belgii, Norwegii, Finlandii, Austrii, Rosji, Litwie, Łotwie, Estonii, Słowenii, Bułgarii, Chorwacji, Singapurze, Afryce Południowej, USA i Pakistanie. W swojej pracy łączy podejście projektowe i biznesowe. Otrzymał prawie 50 międzynarodowych nagród. Autor nowego projektu makiety „Gazety Wyborczej”.

A designer of newspapers, magazines and websites. He has redesigned dozens of newspapers, magazines and websites in Poland, Sweden, the Netherlands, Denmark, Belgium, Norway, Finland, Austria, Russia, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovenia, Bulgaria, Croatia, Singapore, South Africa, USA and Pakistan. In his work he combines project-based and business approaches. He has received nearly 50 international awards. He created the new design for one of Poland’s leading newspapers, "Gazeta Wyborcza".

Polski

Projektant gazet, magazynów i stron internetowych. Przeprojektował dziesiątki gazet, czasopism i stron internetowych w Polsce, Szwecji, Holandii, Danii, Belgii, Norwegii, Finlandii, Austrii, Rosji, Litwie, Łotwie, Estonii, Słowenii, Bułgarii, Chorwacji, Singapurze, Afryce Południowej, USA i Pakistanie. W swojej pracy łączy podejście projektowe i biznesowe. Otrzymał prawie 50 międzynarodowych nagród. Autor nowego projektu makiety „Gazety Wyborczej”.

English

A designer of newspapers, magazines and websites. He has redesigned dozens of newspapers, magazines and websites in Poland, Sweden, the Netherlands, Denmark, Belgium, Norway, Finland, Austria, Russia, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovenia, Bulgaria, Croatia, Singapore, South Africa, USA and Pakistan. In his work he combines project-based and business approaches. He has received nearly 50 international awards. He created the new design for one of Poland’s leading newspapers, "Gazeta Wyborcza".

Nagrody / Awards
(wielokrotnie / frequently) European Newspaper of The Year ,World’s Best Designed Newspapers
Wykształcenie / Education