Polish Graphic Design
Index
Back
Visual Identity
Packaging
Wayfinding

Czteryczwarte

Miasto / City
Warszawa / Warsaw
No items found.

Agencja brandingowa tworząca strategie i rozbudowane projekty brandingowe: od strategii i nazwy po wdrożenie opakowań, od projektu symbolu po całą architekturę systemów wizualnych.

A branding agency creating strategies and comprehensive designs: from strategies and brand names to packaging implementation, and from symbol design to the entire architecture of visual systems.

Polski

Agencja brandingowa tworząca strategie i rozbudowane projekty brandingowe: od strategii i nazwy po wdrożenie opakowań, od projektu symbolu po całą architekturę systemów wizualnych.

English

A branding agency creating strategies and comprehensive designs: from strategies and brand names to packaging implementation, and from symbol design to the entire architecture of visual systems.

Nagrody / Awards
Polish Graphic Design Awards
Wykształcenie / Education