Polish Graphic Design
Index
Back
Projektowanie warszawskie 2020
No items found.

Piotr Rypson

City:
Warszawa / Warsaw
No items found.

Kurator wystaw, historyk literatury i kultury. Wykładowca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Kurator w Żydowskim Instytucie Historycznym im. E. Ringelbluma. Przewodniczący polskiego komitetu narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Autor i kurator wystaw oraz wydawnictw poświęconych m. in. projektowaniu takich jak „Książki i Strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku (2000), czy „Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949”.

Exhibition curator; literary and cultural historian. Lecturer at the Polish-Japanese Academy of Information Technology. Curator at the E. Ringelblum Jewish Historical Institute. Chairman of the Polish National Committee of the ICOM International Council of Museums. Author and curator of exhibitions and publications devoted to design, such as Books and Pages: Polish Avant-garde and Artists’ Books in the 20th Century and Against All Odds: Polish Graphic Design 1919–1949.

Polski:

Kurator wystaw, historyk literatury i kultury. Wykładowca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Kurator w Żydowskim Instytucie Historycznym im. E. Ringelbluma. Przewodniczący polskiego komitetu narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Autor i kurator wystaw oraz wydawnictw poświęconych m. in. projektowaniu takich jak „Książki i Strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku (2000), czy „Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949”.

English:

Exhibition curator; literary and cultural historian. Lecturer at the Polish-Japanese Academy of Information Technology. Curator at the E. Ringelblum Jewish Historical Institute. Chairman of the Polish National Committee of the ICOM International Council of Museums. Author and curator of exhibitions and publications devoted to design, such as Books and Pages: Polish Avant-garde and Artists’ Books in the 20th Century and Against All Odds: Polish Graphic Design 1919–1949.

Awards:
Education: