Polish Graphic Design
Index
Back
Projektowanie warszawskie 2020

Magdalena Płońska

City:
Białystok
No items found.

Projektantka graficzna specjalizująca się w wizualizacjach danych, typografii oraz plakacie. Zaangażowana w działalność edukacyjną dzieci i młodzieży.

Graphic designer specializing in data visualization, typography and poster design. She is involved in educational activities for children and youths.

Polski:

Projektantka graficzna specjalizująca się w wizualizacjach danych, typografii oraz plakacie. Zaangażowana w działalność edukacyjną dzieci i młodzieży.

English:

Graphic designer specializing in data visualization, typography and poster design. She is involved in educational activities for children and youths.

Awards:
Education: