Polish Graphic Design
Index
Back
Visual Identity
Print Publishing

Magdalena Heliasz

Miasto / City
Warszawa / Warsaw
No items found.

Projektantka graficzna i wydawca. Projektuje dla instytucji kultury, galerii i artystów. Od 2011 wydaje rocznik Print Control prezentujący największe osiągnięcia polskiego projektowania drukowanego. Współorganizatorka Warszawskich Targów Książki Artystycznej i wystawy polskich książek m.in. na targach London Book Fair, Paper Works w Meksyku, Wiels Art Book Fair w Brukseli, Vienna Art Book Fair w Wiedniu..

Graphic designer and publisher. Her clients include cultural institutions, art galleries and independent artists. Since 2011, she has been publishing the Print Control yearbook which presents the greatest achievements of Polish printed design. She is a co-organiser of the Warsaw Art Book Fair and exhibitions of Polish books at such fairs as the London Book Fair, Paper Works in Mexico, Wiels Art Book Fair in Brussels, the Vienna Art Book Fair.

Polski

Projektantka graficzna i wydawca. Projektuje dla instytucji kultury, galerii i artystów. Od 2011 wydaje rocznik Print Control prezentujący największe osiągnięcia polskiego projektowania drukowanego. Współorganizatorka Warszawskich Targów Książki Artystycznej i wystawy polskich książek m.in. na targach London Book Fair, Paper Works w Meksyku, Wiels Art Book Fair w Brukseli, Vienna Art Book Fair w Wiedniu..

English

Graphic designer and publisher. Her clients include cultural institutions, art galleries and independent artists. Since 2011, she has been publishing the Print Control yearbook which presents the greatest achievements of Polish printed design. She is a co-organiser of the Warsaw Art Book Fair and exhibitions of Polish books at such fairs as the London Book Fair, Paper Works in Mexico, Wiels Art Book Fair in Brussels, the Vienna Art Book Fair.

Nagrody / Awards
Wykształcenie / Education