Polish Graphic Design
Index
Back
Visual Identity
Poster
Illustration
Packaging

Edgar Bąk

Miasto / City
Warszawa / Warsaw
No items found.

Projektant zajmujący się tworzeniem tożsamości wizualnych. Specjalizuje się w rozbudowanych systemach identyfikacji, jak również w plakatach, okładkach płyt i ilustracjach. Unika autorskich gestów skupiając się na gramatyce i założeniach projektu.

Designer focusing on the creation of visual identities, specializing in complex identification systems as well as posters, album covers and illustrations. He avoids authorial gestures by focusing on the grammar and guidelines of each project.

Polski

Projektant zajmujący się tworzeniem tożsamości wizualnych. Specjalizuje się w rozbudowanych systemach identyfikacji, jak również w plakatach, okładkach płyt i ilustracjach. Unika autorskich gestów skupiając się na gramatyce i założeniach projektu.

English

Designer focusing on the creation of visual identities, specializing in complex identification systems as well as posters, album covers and illustrations. He avoids authorial gestures by focusing on the grammar and guidelines of each project.

Nagrody / Awards
Nagroda Klubu Twórców Reklamy, Projekt Roku Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, Książki Roku, Chimera, Society of Publishing Designers New York
Wykształcenie / Education