Polish Graphic Design
Index
Back
Projektowanie warszawskie 2020

Studio Pigeon

City:
Warszawa / Warsaw
No items found.

Studio specjalizuje się w produkcjach animowanych głównie w technice 2D w projektach komercyjnych i fabularnych. Studio współpracuje z agencjami, brandami czy publicznymi instytucjami tworząc animacje takie jak: reklamy, filmy instruktażowe, materiały do komunikacji wewnętrznej, animacje edukacyjne i rozrywkowe.

A studio specializing in animation, primarily 2D animation for commercial and feature projects. The studio cooperates with agencies, brands and public institutions, creating animation for advertisements, instructional films, materials for internal communication, and animated films for education and entertainment.

Polski:

Studio specjalizuje się w produkcjach animowanych głównie w technice 2D w projektach komercyjnych i fabularnych. Studio współpracuje z agencjami, brandami czy publicznymi instytucjami tworząc animacje takie jak: reklamy, filmy instruktażowe, materiały do komunikacji wewnętrznej, animacje edukacyjne i rozrywkowe.

English:

A studio specializing in animation, primarily 2D animation for commercial and feature projects. The studio cooperates with agencies, brands and public institutions, creating animation for advertisements, instructional films, materials for internal communication, and animated films for education and entertainment.

Awards:
Polish Graphic Design Awards
Education: