Polish Graphic Design
Index
Back
Wayfinding

Nowy Motyw

Miasto / City
Warszawa / Warsaw
No items found.

Autorska pracownia tworząca unikatowe projekty ekspozycji muzealnych, wystawy stałe i czasowe, ekspozycje plenerowe, stoiska targowe oraz projekty graficzne. Studio podejmuje się całościowych realizacji od projektu po produkcje specjalistycznych wystaw.

A studio creating unique designs for museum exhibits, permanent and temporary exhibitions, open-air exhibits, market stalls and graphic designs. The studio realizes comprehensive projects from design to production of specialized exhibitions.

Polski

Autorska pracownia tworząca unikatowe projekty ekspozycji muzealnych, wystawy stałe i czasowe, ekspozycje plenerowe, stoiska targowe oraz projekty graficzne. Studio podejmuje się całościowych realizacji od projektu po produkcje specjalistycznych wystaw.

English

A studio creating unique designs for museum exhibits, permanent and temporary exhibitions, open-air exhibits, market stalls and graphic designs. The studio realizes comprehensive projects from design to production of specialized exhibitions.

Nagrody / Awards
Polish Graphic Design Awards
Wykształcenie / Education