Polish Graphic Design
Index
Back
Experiment
Poster

Łukasz Kundzicz

Miasto / City
Warszawa / Warsaw
No items found.

Art director i niezależny artysta. W swojej twórczości łączy, miksuje i dekonstruuje sztuki wizualne, popkulturę, niesformalizowaną kulturę i tematy konsumpcjonizmu i antysystemowe tematy.

Art director and independent artist. In his work, he combines, remixes and deconstructs visual art, pop culture, non-formalised culture, and themes connected to consumerism and counterculture.

Polski

Art director i niezależny artysta. W swojej twórczości łączy, miksuje i dekonstruuje sztuki wizualne, popkulturę, niesformalizowaną kulturę i tematy konsumpcjonizmu i antysystemowe tematy.

English

Art director and independent artist. In his work, he combines, remixes and deconstructs visual art, pop culture, non-formalised culture, and themes connected to consumerism and counterculture.

Nagrody / Awards
Wykształcenie / Education
Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw