Polish Graphic Design
Index
Back
Projektowanie warszawskie 2020

Zespół Wespół

City:
Warszawa / Warsaw
No items found.

Interdyscyplinarna pracownia realizująca publikacje książkowe, identyfikacje wizualne, wystawy oraz animacje. Studio wspiera także społecznie zaangażowane przedsięwzięcia. Zespół Wespół łączy umiejętności artystyczne i rzemieślnicze z dbałością o funkcje i formę projektów oraz zwraca uwagę na partycypację w procesie projektowym.

An interdisciplinary studio specializing in book design, visual identities, exhibitions and animation. The studio also supports initiatives connected to social activism. The team combines artistic and artisanal skills with attention to the function and form of projects and focuses on participation in the design process.

Polski:

Interdyscyplinarna pracownia realizująca publikacje książkowe, identyfikacje wizualne, wystawy oraz animacje. Studio wspiera także społecznie zaangażowane przedsięwzięcia. Zespół Wespół łączy umiejętności artystyczne i rzemieślnicze z dbałością o funkcje i formę projektów oraz zwraca uwagę na partycypację w procesie projektowym.

English:

An interdisciplinary studio specializing in book design, visual identities, exhibitions and animation. The studio also supports initiatives connected to social activism. The team combines artistic and artisanal skills with attention to the function and form of projects and focuses on participation in the design process.

Awards:
Polish Graphic Design Awards
Education: