Polish Graphic Design
Index
Back
Visual Identity
Print Publishing
Poster
Packaging
Wayfinding
Motion Graphics

Zespół Wespół

Miasto / City
Warszawa / Warsaw
No items found.

Interdyscyplinarna pracownia realizująca publikacje książkowe, identyfikacje wizualne, wystawy oraz animacje. Studio wspiera także społecznie zaangażowane przedsięwzięcia. Zespół Wespół łączy umiejętności artystyczne i rzemieślnicze z dbałością o funkcje i formę projektów oraz zwraca uwagę na partycypację w procesie projektowym.

An interdisciplinary studio specializing in book design, visual identities, exhibitions and animation. The studio also supports initiatives connected to social activism. The team combines artistic and artisanal skills with attention to the function and form of projects and focuses on participation in the design process.

Polski

Interdyscyplinarna pracownia realizująca publikacje książkowe, identyfikacje wizualne, wystawy oraz animacje. Studio wspiera także społecznie zaangażowane przedsięwzięcia. Zespół Wespół łączy umiejętności artystyczne i rzemieślnicze z dbałością o funkcje i formę projektów oraz zwraca uwagę na partycypację w procesie projektowym.

English

An interdisciplinary studio specializing in book design, visual identities, exhibitions and animation. The studio also supports initiatives connected to social activism. The team combines artistic and artisanal skills with attention to the function and form of projects and focuses on participation in the design process.

Nagrody / Awards
Polish Graphic Design Awards
Wykształcenie / Education