Polish Graphic Design
Index
Back
Projektowanie warszawskie 2020

Małgorzata Gurowska

City:
Warszawa / Warsaw
No items found.

Artystka wizualna, wykładowczyni, kuratora i autorka książek. Zajmuje się grafiką, wideo, instalacją, rzeźbą, rysunkiem oraz książką artystyczną. Tworzy z perspektywy innych gatunków, zwłaszcza tych eksploatowanych i dyskryminowanych przez człowieka. Sztuka jest dla niej narzędziem interwencji i sprzeciwu.

Visual artist, lecturer, curator and book author. She is involved in graphic design, video, installations, sculpture, drawing and art books. She creates her works from the perspective of other species, especially those exploited and discriminated against by humans. For her, art is a tool for intervention and opposition.

Polski:

Artystka wizualna, wykładowczyni, kuratora i autorka książek. Zajmuje się grafiką, wideo, instalacją, rzeźbą, rysunkiem oraz książką artystyczną. Tworzy z perspektywy innych gatunków, zwłaszcza tych eksploatowanych i dyskryminowanych przez człowieka. Sztuka jest dla niej narzędziem interwencji i sprzeciwu.

English:

Visual artist, lecturer, curator and book author. She is involved in graphic design, video, installations, sculpture, drawing and art books. She creates her works from the perspective of other species, especially those exploited and discriminated against by humans. For her, art is a tool for intervention and opposition.

Awards:
Grand Prix Nami Island International Picture Book Illustration Concours, Książka Roku IBBY, Gold Medal na European Design Awards, Bologna Ragazzi Award, Polish Graphic Design Awards
Education: