Polish Graphic Design
Index
Back
Projektowanie warszawskie 2020

Dobry Skład

City:
Warszawa / Warsaw
No items found.

Studio i kolektyw projektowy działający w trzech obszarach projektowania: publikacjach (layout i skład tekstu), wizualizacji danych (ilościowych i jakościowych), organizacji i ułatwianiu dostępu do informacji (raporty, dokumenty i formularze). Studio prowadzi szkolenia i warsztaty.

Studio and design collective operating in three areas of design: publications (layout and text design), data visualisation (quantitative and qualitative), and the organisation and facilitation of access to information (reports, documents and forms). The studio runs training courses and workshops.

Polski:

Studio i kolektyw projektowy działający w trzech obszarach projektowania: publikacjach (layout i skład tekstu), wizualizacji danych (ilościowych i jakościowych), organizacji i ułatwianiu dostępu do informacji (raporty, dokumenty i formularze). Studio prowadzi szkolenia i warsztaty.

English:

Studio and design collective operating in three areas of design: publications (layout and text design), data visualisation (quantitative and qualitative), and the organisation and facilitation of access to information (reports, documents and forms). The studio runs training courses and workshops.

Awards:
Education: