Polish Graphic Design
Index
Back
Print Publishing
Infographics

Dobry Skład

Miasto / City
Warszawa / Warsaw
No items found.

Studio i kolektyw projektowy działający w trzech obszarach projektowania: publikacjach (layout i skład tekstu), wizualizacji danych (ilościowych i jakościowych), organizacji i ułatwianiu dostępu do informacji (raporty, dokumenty i formularze). Studio prowadzi szkolenia i warsztaty.

Studio and design collective operating in three areas of design: publications (layout and text design), data visualisation (quantitative and qualitative), and the organisation and facilitation of access to information (reports, documents and forms). The studio runs training courses and workshops.

Polski

Studio i kolektyw projektowy działający w trzech obszarach projektowania: publikacjach (layout i skład tekstu), wizualizacji danych (ilościowych i jakościowych), organizacji i ułatwianiu dostępu do informacji (raporty, dokumenty i formularze). Studio prowadzi szkolenia i warsztaty.

English

Studio and design collective operating in three areas of design: publications (layout and text design), data visualisation (quantitative and qualitative), and the organisation and facilitation of access to information (reports, documents and forms). The studio runs training courses and workshops.

Nagrody / Awards
Wykształcenie / Education